Anton Lindforss Höst (1941). Foto: FNG / Hannu Pakarinen

Among Forests and Lakes

6.5.–17.10.2021
National Nordic Museum, Seattle

Utställningen granskar finska konstnärers sätt att återge sitt fosterlands landskap och de känslor landskapen väcker.

Landscape Masterpieces from the Finnish National Gallery

Utställningens konstnärer är H. Ahtela, Väinö Blomstedt, Fanny Churberg, Albert Edelfelt, Gabriel Engberg, Alfred William Finch, Akseli Gallen-Kallela, Gunvor Grönvik, Pekka Halonen, Marja Helander, Werner Holmberg, Lea Ignatius, Eero Järnefelt, Aimo Kanerva, Anton Lindforss, Mauno Markkula, Hjalmar Munsterhjelm, Hugo Simberg, Torsten Wasastjerna och Victor Westerholm.

Konstverken sträcker sig från 1850-talet fram till våra dagar och omfattar landskap från Finlands sydkust och skärgård ända upp till de nordiska fjällen och Ishavet. De tidigaste arbetena är från tiden då Finland var ett storfurstendöme under Ryssland då landet ännu inte hade någon egen konstakademi. På den tiden reste många konstnärer till Düsseldorf och München, och senare till Paris för att studera måleri.

Konstnärerna återgav sitt hemlands landskap och folk i enlighet med tidens naturvetenskapliga ideal och nationalitetsidé och var sålunda delaktiga i att skapa en nationell identitet. Därför har landskapsmåleriet varit en av de viktigaste konstarterna i Finlands konsthistoria ända från ett väldigt tidigt skede. Måleriet spelade en stor roll när nationen och den nationella identiteten byggdes upp.

Utställningens kuratorer är Ateneums specialforskare Anu Utriainen och amanuens Hanne Selkokari. Utställningen är indelad i fyra teman, nämligen Årstiderna, I landskapet, Symbolistiskt och symboliskt landskap, Den nordiska ödemarkens lockelse. I utställningen presenteras omkring 50 verk från konstmuseet Ateneums samlingar som hör till Finlands Nationalgalleri.

Närmare uppgifter om utställningen finns på National Nordic Museum’s webbplats.