Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder (1897). Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Akseli Gallen-Kallela

27.9.2024-2.2.2025
Belvedere, Wien, Österrike

Utställningen är den första tillägnad Gallen-Kallela i Österrike och den fokuserar på konstnärens verksamhet i Centraleuropa åren 1895–1908.

Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) var redan under sin livstid en känd konstnär både i Finland och utomlands. Gallen-Kallelas skildringar av finska människor och myter samt den finska naturen spelade en viktig roll då den nationella finska identiteten byggdes upp. De många inbjudningar han under 1830-talet fick för att hålla utställningar, från åtskilliga europeiska konstföreningar och andra aktörer, visar att hans konst fascinerade även den internationella konstpubliken och konstnärer också i Paris, Berlin, London och Wien.

Gallen-Kallelas visuella språk är en originell kombination av olika element och tekniker. Samtidigt som han fokuserade på finska motiv utvecklade sitt uttryck i konstant växelverkan med internationella samtidskonstnärer. Efter tiden i Paris erbjöd Centraleuropa honom ny stimulans och nya tekniker.

År 1901 debuterade Gallen-Kallela i Wien på en utställning av konstnärerna i Wiener Sezession-kretsen, tillägnad de nordiska konstnärerna. Från den här utställningen köpte Moderne Galerie, idag konstmuseet Belvedere, in hans målning Vår (ca 1900) till sina samlingar. År 1904 inbjöds Gallen-Kallela tillbaka till en utställning arrangerad av secessionisterna och tillägnad monumental konst. Där presenterade han bland annat freskstudier som han målat för Jusélius mausoleum. I samband med detta välkomnades konstnären i Gustav Klimts krets.

Samarbetet med secessionisterna var viktigt och lämnade spår i Gallen-Kallelas konst. Samarbetet med Gallen-Kallela hade också i sin tur inflytande på secessionisterna som delade Gallen-Kallelas behov att förnya konsten och det konstnärliga uttrycket, och som beundrade Gallen-Kallelas konst.

Ateneum och konstmuseet Belvedere i Wien arrangerar i samarbete den första utställningen i Österrike tillägnad Akseli Gallen-Kallelas konst. Utställningen omfattar cirka 60 verk och öppnar i Wien i september 2024. Utställningens kuratorer är Belvederes assisterande kurator, doktor Arnika Groenewald-Schmidt och Ateneums specialforskare Anu Utriainen.