Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti, 1897. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Antell. Kuva: Kansallisgalleria / Jouko Könönen
Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder, 1897. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jouko Könönen

Akseli Gallen-Kallela

15.4.–14.8.2022
Tretiakovgalleriet, Moskva

Akseli Gallen-Kallelas (1865–1931) retrospektiva utställning är den första där konstnärens hela produktion presenteras i Ryssland. Utställningen täcker hela Gallen-Kallelas karriär från naturalism till symbolism, från ikoniska landskapsmålningar till de stora Kalevalamotiven och övergången till syntetistiskt måleri.

Gallen-Kallela var en experimentlysten och fördomsfri sökare, och han hörde bland annat till de första konstnärerna som utvecklade olika konstgrafiska tekniker i Finland. Ett centralt tema är Gallen-Kallelas internationella nätverk och resor som gav honom inspiration till att föra sin konst i ytterligare en ny riktning. Under sina år i Afrika skedde en vändpunkt mot den färgmättade expressionismen som hade börjat gro några år tidigare, och av dessa verk sammanställs en imponerande helhet i Tretiakovgalleriet. En av utställningens tyngdpunkter ligger på Gallen-Kallelas kontakter såväl med europeiska som med ryska konstnärer.

Till utställningen reser bland annat följande verk från Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneums samlingar: Ainomyten, triptyk (1891), Kullervo förbannande (1899), Lemminkäinens moder (1897) och Gosse och kråka (1884). Dessutom visas centrala verk ur konstnärens produktion från andra ansedda finländska samlingar och av privatpersoner. Totalt visas cirka 120 verk.

Kuratorer för utställningen är Ateneums specialforskare Anu Utriainen och Tretiakovgalleriets kurator Tatjana Karpova som är insatt i europeisk konst. Konstmuseet Ateneums chef Marja Sakari och Tretiakovgalleriets chef Zelfira Tregulova samt Ateneums intendent Timo Huusko har också deltagit i planeringen av utställningens sammansättning.