Foto: Finlands Nationalgalleri / Aleks Talve

Tillgänglighet

Vi vill vara en tillgänglig destination för alla. Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten. Nedan hittar du de viktigaste instruktionerna och tipsen för att stödja ett bra besök. Om du har några frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta oss. Välkommen!

Ankomst

Assistenter

En assistent, tolk eller stödperson har fritt inträde till Ateneum.

Tillgänglig entré

Ateneums tillgängliga entré med hiss finns på Ateneumgrändens sida. En invataxi kan lämna av och avhämta museibesökare där Ateneumgränden ansluts till Mikaelsgatan: taxin kan beställas till adressen Mikaelsgatan 10. Rullstolar utlånas i närheten av den hinderfria ingången vid Ateneumgränden (kan inte bokas på förhand).

Ledar- och assistanshundar

Ledar- och assistanshundar är välkomna till Ateneum.

I museet

Hiss

Hiss till byggnadens andra våningar finns bredvid toalettutrymmet i första våningen. I samlingsutställningen En tidsfråga finns en hiss från sal 2.8 till sal 2.9 (Naturens tid).

Reliefkarta

Reliefkarta över Ateneumbyggnadens bottenplan finns vid den bemannade garderoben och kassautrymmet i närheten av huvudingången och den stora huvudtrappan.

Verbal karta

Med en verbal karta kan en besökare med synnedsättning få information om en byggnad och hur man kan röra sig där.

Länk till den verbala kartan över Ateneums bottenvåning

Induktionsslinga

Induktionsslingor är installerade vid biljettförsäljningen och i Ateneumsalen.

Förstoringsglas

Informationen lånar ut förstoringsglas.

Tillgänglig toalett

En tillgänglig och könsneutral toalettavdelning finns på första våningen. Du kan hitta fler toaletter på våning 1.5 i närheten av Ateneumsalen och på tredje våningen bredvid hissen.

Guidningar och konstverkstäder

Lätt svenska

Vi erbjuder aktuell utställningsinformation också på lätt svenska. Läs mer på lätt svenska.

Guidningar

Ljudförstärkande hörlurar finns tillgängliga under guidningarna, meddela bokningen i förväg om ni behöver ljudförstärkande hörlurar. Information om ett litet antal konstverk finns på teckenspråk, dock enbart på finska. Information på teckenspråk (finska).

Museet arrangerar även guidningar som tolkas på teckenspråk samt ordnar syntolkade guidningar, dessa hålls på finska.

Tillgängliga saltexter

En tillgänglig presentation av utställningen En tidsfråga är speciellt anpassad för personer med synnedsättning. Läs texten här

Skulpturer man får känna på

En förteckning över de skulpturer som man med specialtillstånd får röra vid med vinylhandskar på händerna. Läs förteckningen här

Konstverkstäder

Museets konstverkstäder kan anpassas efter besökare med nedsatt rörelse- och funktionsförmåga.

Fritt inträde

Kaikukortet


Med Kaikukortet kan du få fritt inträde till Ateneum. Mera info av Kaikukortet

Kulturkamraterna

Ateneum är med i Kulturkamraterna verksamheten. Mera info av Kulturkamraterna (på finska)

Gratisdagar

Gratisdagar år 2023: 25.4., 14.7., 17.8., 22.9., 13.10., 15.12.

Ateneum Late: Fredagar 9.6. och 17.11. (fritt inträde för studenter och under 25 år, special program)