Not Vital Ateneumissa. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen.

Schweizaren Not Vitals målningar inbjuder till betraktande utan brådska

I en av salarna på Konstmuseet Ateneum visas 19.10.2018–20.1.2019 verk av den schweiziske konstnären Not Vital (f. 1948). Konstnären, som inledde sin karriär på 1960-talet, är känd särskilt för sina skulpturer och mångfacetterade arkitektoniska installationer som han har skapat världen runt. Denna utställning presenterar honom i ett nytt ljus, som målare. Ateneum ställer ut en serie på 26 av Vitals senaste målningar.  

Not Vital började måla år 2009 i sin ateljé i Peking, där han bor under en del av året. Många av utställningens målningar är självporträtt av konstnären i olika roller till exempel som kinesisk risodlare, Alzheimer-patient eller sångare. I Vitals porträtt möter vi också konstnärens familjemedlemmar, hans vänner och assistenter samt kända gestalter från konstens och litteraturens värld.

Vitals asketiska färgvärld hör ihop med de karga och storslagna landskapen med sina snöklädda och dimhöljda berg runt dalgången Engadin i Schweiz. Konstnärens hembygd kallas också Grisons, ”det grå landet”.

För Not Vital innebär målandet ”det bästa sättet att se och förnimma ljuset och känna doften av det”. Arbetsprocessen är meditativ och introspektiv. Konstnären eftersträvar i sina porträtt en kontakt med sina modellers inre värld genom att eliminera allt oväsentligt från ytan. Ljus, dunkel och mörker – vitt, grått och svart – intensifierar sinnesförnimmelserna. Not Vitals porträtt inbjuder oss till att slå av på takten men samtidigt att fokusera blicken, koncentrera oss utan brådska.

Kurator för Not Vital-utställningen är överintendent Susanna Pettersson (Nationalmuseum, Sverige). I sin artikel i utställningskatalogen beskriver Susanna Pettersson denna avslöjande insikt på följande sätt: ”Att se på Not Vitals porträtt är som att förbinda sig till att bestiga ett berg eller att inleda en lång resa utan slut.”

Utgångspunkten för Not Vitals arbetsmetoder belyses också i den bok som publiceras i samband med utställningen (förlag PARVS). Den rikligt illustrerade boken innehåller konstnärens egen text samt utställningens kurator Susanna Pettersons artikel Seeing in the Dark. Boken utkommer på engelska.

Bild:
Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen