En grupp ungdomar som sitter på en konstutställning på golvet. Flickan som sitter mitt på bilden lyssnar uppmärksamt.
Bild: Ville Malja

Konstuppgifter för skolor

Ateneums konstuppgifter uppmuntrar eleverna till att tillsammans diskutera konstbilder. Efter att ni har tittat på bilderna kan ni kavla upp ärmarna och koncentrera er på konstuppgifterna. Uppgifterna är planerade för fyra olika åldersklasser, men materialet kan fritt anpassas för olika årsklasser.

Med eftertanke – tillsammans!  

Förberedande, klasserna 1 – 2

Känner du färgerna? 

Det finns flera verk i Ateneums konstsamlingar som beskriver olika sinnesstämningar. Ofta finns något av konstnärens egen inre värld också med i dem.  

Välj en konstverksbild. Se på den med hjälp av följande frågor:  
 • Vad ser du i bilden? 
 • Vad finns där för bekanta saker? Finns där något överraskande eller främmande? 
 • Vilka färger finns där? Hittar ni era egna favoritfärger?  
 • Välj tillsammans en individ från något av verken och inta samma ställning.  
 • Vilken stämning är det i verket? Finns där glädje, sorg, kärlek, rädsla eller hat?  

Konstuppgift:

Känner du färgerna?  

Hur ser glädjen ut? Vilken färg har sorgen? Lek med färger och måla på papper hur du känner dig just nu. 

Materialbehov: Hållbart papper, en påse isiga blåbär, tre burkar mangomos och en påse tranbärskross.  

Vad ska vi göra?  

Börja med att rita med de frusna blåbären på pappret. Måla sedan på med mangomos, endera med händerna eller med pensel. Avsluta med att strö tranbärskross över målningen. Vilka färger blir det? Hur känns det just nu? Du kan börja med att hålla ögonen slutna så att färgerna blir en överraskning när du öppnar dem. Det kan vara bra att skydda kläderna.  

När konstverket har torkat kan ni fortsätta med att rita stämningar eller detaljer på målningen med färgkrita. 

Verkstad med färgbad och sinnesupplevelser: Färgbad riktar sig till små barn och är en form av bildkonstverksamhet som betonar erfarenhet och upplevelse. Här kan barnen uppleva material med flera sinnen. I färgbadet ingår ofta en stimulerande fas som i denna uppgift går ut på att se på bilder av konstverk.  

Rafael Wardi: Stilleben, 1959. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen
Rafael Wardi: Stilleben, 1959. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Klasserna 3–4

Föremålsteater – föremålen berättar

I Ateneums samlingar finns många stilleben. Ett stilleben är ett verk där olika föremål och skeenden återges.  

Välj ut en av bilderna och granska med hjälp av följande frågor: 
 • Vad är det som pågår på den bild ni har valt? 
 • Använd er fantasi. Om det skulle vara möjligt att stiga in i bilden och vara alldeles nära föremålen och lyssna i smyg – vad tror ni att föremålen säger till varandra?  
 • Skriv tillsammans ned ett samtal i bildens pratbubblor.  

Konstuppgift:

Föremålsteater – föremålen berättar

I föremålsteatern vaknar föremålen till liv. I stället för att en människa eller en docka får en roll i ett framträdande kan vilket föremål som helst få en roll och börja samtala med andra föremål.  

Materialbehov: Penna och papper samt föremål som finns i närheten.  

Uppgiften kan ni göra var för sig eller parvis.  

 1. Gör ett kort skådespel eller en sketch. 
 2. I skådespelet eller sketchen ska ni använda föremål som finns i er närhet.  
 3. Skriv en dialog mellan föremålen.  
 4. Lägg märke till från vilket håll publiken ser er föremålsteater.  
 5. Visa upp de färdiga föreställningarna för varandra.  
 6. Om det är möjligt, gör en kort video eller bildserie av berättelsen. Uppgiften kan också göras som en stop-motion-animation.  

Ni kan också själva göra ögon som ni fäster på föremålen.  

Förslag när ni gör text till en föreställning: 

 • Vilka är föreställningens huvudpersoner? Vilka är bifigurer?  
 • Var äger föreställningen rum? Skriv ner var händelsen utspelar sig.  
 • Vad händer först? 
 • Skriv ner en vändpunkt. Hitta på något överraskande.  
 • Vad händer efter det? 
 • Skriv ner ett slut på föreställningen.  
Stående av en polka-haired kvinna med en stor cylinderhatt på huvudet.
Ina Colloander: Självporträtt, 1933. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jaakko Holm

Klasserna 5–6 

Vem är jag?  

I Konstmuseet Ateneums samlingar finns det en stor mängd självporträtt, det vill säga bilder där konstnärerna har avbildat sig själva. I den här uppgiften ska ni stifta bekantskap med självporträtt.  Självporträtten uttrycker ofta konstnärens egna känslor och personlighet.   

Välj ett självporträtt och undersök det tillsammans med hjälp av följande frågor:  
 • Vad är det som händer i självporträttet?  
 • Vad är det för stämning i självporträttet? Vilka känslor väcker det? 
 • Vem skulle ni vilja lära känna närmare? Var och en kan välja ett självporträtt och granska det noggrant. Berätta eller skriv ner på papper: vad viskade personen i porträttet just till mig?  

Konstuppgift:

Vem är jag?  

Materialbehov: Mobiltelefon/pekplatta och teckningsutrustning. 

Ta en bild av dig själv med mobilen eller pekplattan.  

Bildvinklarna är viktiga eftersom de skapar stämning i bilden. Vilken stämning är det i en selfie om du tar bilden uppifrån? Eller om du tar den nerifrån? Du kan också försöka fota bakifrån, från sidan eller framifrån. Det är också viktigt hur du begränsar bilden.   

Välj en selfie av dem du tog.  

Fortsätt att bearbeta selfien: Håll bilden upp och ned framför dig och teckna den också upp och ner, precis så som du ser den.  

Hur ser resultatet ut när du vänder bilden åt rätt håll? Ser du dig själv där? Vilka stämningar ser ni i era bilder?  

En nästan abstrakt beskrivning av ett landskap med träd och vatten. Svartvitt arbete
Juho Karjalainen, Landskap II, 1984. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Skop. Bild: Finlands Nationalgalleri / Ella Tommila

Klasserna 7–9

”Om jag var ett landskap”

I Ateneums konstsamling finns det många landskapsmålningar. Målningarna återger olika platser och stämningar. Ofta finns det en koppling till konstnärens inre värld i dem.  

Vi har valt bilder av några grafiska blad som kräver noggrann granskning.  

Välj två bilder och undersök dem med hjälp av följande frågor:  
 • Vad är det som händer i bilderna?  
 • Vilken stämning är det i landskapen?  
 • Vilka årstider är det i landskapen?  
 • Om ni kunde ta er till de här landskapen, hur skulle det kännas att vara där? Vad skulle ni se, höra, känna, finns där några lukter? Slut ögonen och känn efter.  
 • Om ni skulle vara ett landskap, hurdant skulle det vara just idag? Berätta för varandra.  

Konstuppgift:

”Om jag var ett landskap” 

Uppgiften är enbart en skrivuppgift.  

Materialbehov: Papper och penna. 

Skriv en kort berättelse i ämnet Om jag var ett landskap. Meningen är att ni ska skriva om er egen inre värld.  

Skriv texten i jag-form.  

Förslag när du skriver: 

 • Om jag var ett landskap, hurdant landskap skulle det vara? Beskriv i detalj. Beskriv så att någon som inte ser landskapet kan leva sig in i det.  
 • Var finns landskapet? 
 • Vilken årstid är det? 
 • Vad ser, känner, hör jag? Känner jag lukter?  
 • Om någon skulle gå in i mitt landskap, hur skulle den personen känna sig?  
 • Du kan läsa din berättelse högt för någon annan.  
 • Ge berättelsen en rubrik.