En grupp ungdomar som sitter på en konstutställning på golvet. Flickan som sitter mitt på bilden lyssnar uppmärksamt.
Bild: Ville Malja

För skolor

Välkomna! På Ateneum får ni lära er, leva er in i och göra saker. Ni kommer att trivas! Här väntar de älskade klassikerna i utställningen Historier inom finsk konst på er, liksom de kunniga och inspirerande konstpedagogerna och guiderna. Konsten finns också på nätet. Så utflykten till museet kan börja i klassrummet.

Ateneum är stängt för publik från den 28 mars 2022 på grund av renovering av luftkonditioneringen. Museet öppnas igen i början av år 2023. Läs mer

Ateneum i klassrummet 

Man kan också bekanta sig med museet och konstverken på nätet. Det finns bilder på konstverken, audioguider och kortfilmer som ni kan använda i undervisningen. Museibesöket kan också vara helt virtuellt.  

Med eftertanke – tillsammans!  

Ateneums konstuppgifter uppmuntrar eleverna till att tillsammans diskutera konstbilder. Efter att ni har tittat på bilderna kan ni kavla upp ärmarna och koncentrera er på konstuppgifterna. Uppgifterna är planerade för fyra olika åldersklasser, men materialet kan fritt anpassas för olika årsklasser.

Konstuppgifter för skolor

Distansguidningar

Distansguidning: På resa med konstnärer

Distansguidningen för deltagarna till en konstutflykt i utställningen Historier inom finsk konst genom ett digert bildprogram. Under guidens ledning bekantar vi oss med centrala verk i Ateneums konstsamling och med konstnärer som redan för över hundra år sedan begav sig på resa såväl i hemlandet som utomlands på grund av sina studier eller sitt arbete. Resandet var på den tiden långsamt.

Också under distansguidningen har vi tid att se på konstverken i lugn och ro, att gå in under ytan. Var var det Helene Schjerfbeck målade sitt verk Konvalescenten? Och hur färdigställdes Albert Edelfelts beundrade målning?

Guidningen förmedlas till deltagarna via Teams-plattformen. Teams-applikationen behöver inte laddas ned: man kan delta också via en webbläsare (browser). Ni kan delta i guidningen i grupp eller via era egna datorer med hjälp av länken vi skickar.

Dataanslutningen hos distansdeltagarna måste ha en hastighet på minst 10 Mbit/s eller vara en 4G-anslutning. Deltagarna får inte spara distansguidningen.

Språk: finska och engelska
Pris: från 95 €/20 personer, skolgrupper 70 €
Gruppstorlek:
max 150 personer
Längd: 45 min

Historier inom finsk konst – kortfilmer 

Kortfilmerna Historier inom finsk konst presenterar de bekanta klassikerna i ett nytt ljus. I filmerna plockar kameran fram detaljer från verkens yta som ögat annars inte skulle upptäcka. Också i ett bekant verk avslöjas på så sätt nya sidor: penseldrag, accentfärger och överraskande detaljer. Kortfilmerna är totalt tretton till antalet.  

Klicka på ikonen uppe till höger på videon nedan så får du fram alla filmer.  

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.
Historier inom finsk konst – kortfilmer 

Se på hela konstsamlingen 

Konstmuseerna Ateneums, Kiasmas och Sinebrychoffs samlingsverk är tillgängliga på Finlands Nationalgalleris webbsidor. Du kan endera söka på konstverkets titel eller årtal, på konstnärens namn eller rentav enligt motiv. Bilder på verk som saknar upphovsrätt kan laddas ned direkt från sidorna.  

Nationalgalleriets samlingssökning

Före besöket 

Ett museibesök ger stoff till en uppsjö projekt. Få ut det mesta av besöket genom att förbereda er väl. Behållningen av museibesöket räcker längre än själva utflykten.  

Inträdesbiljetter 

Inträdet är fritt för alla under 18 år på Ateneum. Tillsammans med elevgruppen går läraren in kostnadsfritt. För lärare finns årskort som gäller på Ateneum, Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. Visa upp kort från MIF, KOL eller motsvarande i kassan. 

Läs mer om biljetter och årskort

Tala om när ni tänker komma 

Tänker ni besöka Ateneum utan förbokad guidning eller utställningsintro vill vi gärna att ni anmäler besöket i förväg till  ainfo [a] ateneum.fi. 

Elevgrupper är välkomna att besöka utställningar under sin lärares ledning.

Ankomst 

Inträdet är fritt för alla under 18 år på Ateneum.

Huvudingången till Ateneum ligger på Brunnsgatan. Hinderfri ingång via Ateneumgränden.

Vid anmälan av gruppen i kassan får gruppledare klistermärken till hela gruppen. Klistermärkena ska fästas synligt. Om ni har bokat guidning eller introduktion till en utställning hämtar guiden gruppen på innergården intill museibutiken. 

Museipersonalen är till för dig. Vi svarar gärna om det är något du undrar över!

 

Förbered er för besöket 

Vad vet vi och vad förväntar vi oss?  

Snacka i grupp: vad är ett museum? Och vad är konst? Det är en jättefråga att fundera över. Vad förväntar ni er av besöket? Sök information, diskutera, skriv och rita utifrån elevernas åldersnivå. 

Ankomst och tillgänglighet

Leta rätt på en bild av Konstmuseet Ateneum. Ta reda på var byggnaden ligger och hur man tar sig dit. Dela med er av upplevelser om ni har besökt museet tidigare.   

På nätet finns ytterligare information om Ateneum. Ta till exempel reda på när Ateneumbyggnaden blev färdig. Vilka verksamheter har tidigare funnits i huset? Vilka utställningar pågår just nu på Ateneum?  

Ateneums berättelse

Vår konstsamling

Här kan det vara bra att ta en titt på vanliga frågor. Ju mer eleverna känner till om utflyktsmålet desto snabbare kommer man igång med själva besöket.  

En guidning ger så mycket mer 

På den guidade visningen får man bekanta sig mer ingående med utvalda verk. Guiden uppmuntrar deltagarna att titta noggrant, göra iakttagelser och diskutera om vad de ser i verken. Ett museibesök ger hela gruppen möjlighet att gemensamt få nya kunskaper och upplevelser.    

Rabatterat pris för skolor och daghem 

Skolor och daghem kan boka våra guidningar till ett förmånligare pris än övriga. Vi kan också vara mer flexibla i fråga om gruppernas storlek när det gäller skolor och daghem. Grupperna får dock inte omfatta fler än 25 deltagare. 

Guidad rundtur 70 € / klass, längd omkring en timme. 
Utställningsintro i Ateneumsalen 55 € / klass, längd omkring 30 min. 

Förfrågningar och bokningar:
forsaljning [a] fng.fi eller telefon 0294 500 500 må–fr kl. 10–14

Temaguidningar på samlingsutställningen för skolor

Museet erbjuder sex olika temaguidningar där både museet och de allmänna målsättningarna för undervisningen i grundutbildningens läroplan har beaktats. Guidningarna är ett resultat av ett samarbete mellan undervisningsväsendet och museets guider.

Förr var det så här – eller var det?

Vi ser på människornas liv ”förr i världen” genom Ateneums samlingsverk och funderar över tidsbegreppet samt över olika framställningssätt och hur värderingar har gestaltats under olika epoker. Vi ställer oss framför allt frågan: ”är bilden sann?”. Vi gör kopplingar mellan dåtid och nutid. Vi funderar över hurudan historia konsten visar upp och hur finskheten ser ut på bilderna. Vad var uppseendeväckande samtidskonst för 100 år sedan?

Vi kan göra jämförelser mellan konstverken och dagens reklambilder och mediematerial och fundera över teman kring kulturidentitet och rötter. Vad var kulturell diversitet förr och vad är det i dag?

Presentationen av konstverk varierar. Följande konstverk visas inte för tillfället:
Albert Edelfelt: Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka (1887)
Albert Edelfelt: I Luxembourg-trädgården i Paris (1887)

Bild av en person (självporträtt, porträtt)

Hur har avporträtteringen av en människa förändrats under tidens gång? Vad har avsikten med porträtt och självporträtt och deras betydelse varit under olika tider? Under guidningen studerar vi olika slags porträtt och självporträtt, vi följer med hur konstens uttrycksformer har utvecklats och funderar också över hur nakenhet avbildas. Vad är vackert? Vad är sant? Vad berättar porträtten, och hur?

Vi kan också fundera över samtidskulturen: hur (och varför) vill människor presentera sig själva för varandra – och för sig själva? Hur ser en intressant människa ut? Hur ser ett fult porträtt av en människa ut? Vi fokuserar speciellt på konstnärernas porträtt och självporträtt.

Presentationen av konstverk varierar. Följande konstverk visas inte för tillfället:
Akseli Gallen-Kallela: Gosse och kråka (1884)
Akseli Gallen-Kallela: Porträtt av doktor Herman Frithiof Antell (1886)
Elin Danielson-Gambogi: Själfporträtt (1900)
Ellen Thesleff: Själfporträtt (1894–1895)
Antti Favén: Porträtt av Eino Leino  (1922)

Sägner och myter: Kalevala, folklig tradition och historiemåleri


Vi talar om finländarnas kulturella och språkliga rötter med betoning på mångkultur. Vi funderar över vad som är finskt och hur finskheten är uppbyggd. Vi undersöker hur konstnärerna har tolkat verklig eller mytisk finskhet i sina verk under olika tider. Vilka effekter har använts i de verk som berättar om finländarnas historia?

Och hur ser det ut idag: hur kommer de nationella myterna och historierna fram i elevernas egna liv? Vi går igenom teman från Kalevala och granskar en berättelse lite närmare. Vi ser kanske också på andra mytiska och historiska verk.

Presentationen av konstverk varierar. Följande konstverk visas inte för tillfället:
Albert Edelfelt: Drottning Blanka  (1877)
Johannes Takanen: Andromeda (1878–1882)
Auguste Rodin: Tänkaren (1964)
Akseli Gallen-Kallela: Ainomyten, triptyk (1891)
Akseli Gallen-Kallela: Kullervo förbannande (1899)

Konstnären i sin egen miljö: naturen och staden

Konstnärerna har flitigt avbildat både naturen och den byggda miljön. Under rundvandringen granskar vi olika typer av landskapsmålningar, hur internationella ideal har inverkat på begreppet landskap och också konstnärernas tolkningar av stadsmiljön. Vilken roll har miljön i konsten?

Vad avses med att landskapet är ett sinnestillstånd? Hur har elevens förhållande till naturen förändrats eller byggts upp med hjälp av mediebilder och konstverk – av att se på eller själv göra konst?

Presentationen av konstverk varierar. Följande konstverk visas inte för tillfället:
Greta Hällfors-Sipilä: Johanneskyrkan (1918)
Sulho Sipilä: Skridskobanan (1932)

Barnets liv 

Under guidningen ser vi på hur barn har gestaltats i Finlands konst. Hur har barnets liv sett ut i olika slags familjer och samhällsklasser under olika epoker? Vi ser hur bilder från olika tider berättar om barnets ställning i familjen och i samhället, barnets lek och arbete.

Finns det något bekant, sådant vi känner igen från livet i dag, och sådant som har förändrats? Under rundturen fäster vi också uppmärksamhet vid barnets egen inre värld som konstnärerna har tolkat på ett gripande sätt i olika verk.

Presentationen av konstverk varierar. Följande konstverk visas inte för tillfället:
Adolf von Becker: Lillans presentation (1875)
Albert Edelfelt: Ett barns likfärd (1879)
Akseli Gallen-Kallela: Första udenrvisningen (1887–1889)
Helene Schjerfbeck: Folkskoleflickan II (Flicka i svart) (1908)
Albert Edelfelt: Lekande pojkar på stranden (1884)

Övriga guidningar 

Distansguidning: På resa med konstnärer

Distansguidningen för deltagarna till en konstutflykt i utställningen Historier inom finsk konst genom ett digert bildprogram. Under guidens ledning bekantar vi oss med centrala verk i Ateneums konstsamling och med konstnärer som redan för över hundra år sedan begav sig på resa såväl i hemlandet som utomlands på grund av sina studier eller sitt arbete. Resandet var på den tiden långsamt.

Också under distansguidningen har vi tid att se på konstverken i lugn och ro, att gå in under ytan. Var var det Helene Schjerfbeck målade sitt verk Konvalescenten? Och hur färdigställdes Albert Edelfelts beundrade målning?

Guidningen förmedlas till deltagarna via Teams-plattformen. Teams-applikationen behöver inte laddas ned: man kan delta också via en webbläsare (browser). Ni kan delta i guidningen i grupp eller via era egna datorer med hjälp av länken vi skickar.

Dataanslutningen hos distansdeltagarna måste ha en hastighet på minst 10 Mbit/s eller vara en 4G-anslutning. Deltagarna får inte spara distansguidningen.

Språk: finska och engelska
Pris: från 95 €/20 personer, skolgrupper 70 €
Gruppstorlek:
max 150 personer
Längd: 45 min

Utställningsintro: Historier inom finsk konst

Yleisöjohdanto Tove Jansson -näyttelyyn 2014.

På de utställningsintron sitter ni bekvämt i den rofyllda Ateneumsalen och lyssnar på guidens föreläsning om utställningens innehåll och bakgrund. Bildspel ingår i föreläsningen. Efter föreläsningen kan ni bekanta er med utställningen på egen hand.

Utställningsintro ger gruppen information om begreppet konstmuseum samt konstens och konstlivets olika skeden i Finland. Gruppen leds genom förändringarna i vår historia och bildkultur under en över hundra år lång resa.

Restriktioner kan inverka på gruppstorleken och tillgången på service.

Språk: finska, svenska, engelska, ryska, franska och italienska.
Pris: 5 €/personen + inträdesbiljetter
Gruppstorlek: 10-134 personer
Längd: 30–40 min

 Vänligen boka minst fyra veckor före önskat datum.

Tidsresan – utställningsintro för barn

Aikamatkalla – Lasten johdanto Suomen taiteen tarinaan

Välkommen på en tidsresa i konstens värld! Utställningsintron som är avsedd för barn öppnar fascinerande aspekter på konst och presenterar samlingsutställningen Historier inom finsk konst. Ledda av en av Ateneums guider åker vi på en resa från landsort till stad och får samtidigt uppleva en tidsresa genom flera decennier.

Restriktioner kan inverka på gruppstorleken och tillgången på service.

Guidningsspråk: finska, svenska, engelska och ryska
Pris: 5 € / personen + inträdesbiljetter
Daghem och skolor: 55 € / grupp
Gruppstorlek: 10–134 personer
Längd: 20 minuter

 Vänligen boka minst fyra veckor före önskat datum.

Se alla guidnings produkter på Ateneum

Konstverkstäder 

Ateneums konstverkstäder är en plats för eget skapande. Konstverkstäderna är i allmänhet avgiftsfria för skolor och daghem. Urvalet sker genom lottning.

Anmälningen till verkstadsprogrammet år 2023 sker undantagsvis i slutet av höstterminen 2022. Info om det nya programmet ges under hösten.

På resa med konstnärer – Ateneums distansverkstad

Målgrupp klasserna 3–4
Januari-februari 2022 (anmälningstiden gick ut i augusti 2021)
Längd 90 minuter via Teams-plattformen

Kom tillsammans med på en konstutfärd! Under distansverkstaden På resa med konstnärer leder verkstadsguiden först in deltagarna i Historier inom finsk konst-utställningens värld med hjälp av ett PowerPoint-bildprogram och Teams-plattformen. Klassen får se de mest centrala verken på Ateneums samlingsutställning och bekanta sig med konstnärer som redan för över hundra år sedan på grund av studier eller arbete begav sig ut på resa såväl i hemlandet som utomlands. I verkstaden ingår också en handledande demonstration av akvarellmålningsteknik.

Därefter gör eleverna ett eget arbete med akvarellfärg i klassen med de papper och penslar som Ateneum skickar. Distansverkstadens längd är totalt 90 minuter och den är avgiftsfri. Verkstadens målgrupp är speciellt skolor som ligger utanför huvudstadsregionen. Om coronaläget inte tillåter besök på Ateneum är också huvudstadsregionens skolor välkomna att boka en distansguidning.

Sida vid sida på samma bild – målarverkstad

Målgrupp klasserna 3–9
Februari–mars 2022 (anmälningen är 16–31.1)
Längd 2,5 t
Avgiftsfri

Vi går igenom utställningen Den moderna kvinnan där det finns både grafik, teckningar, målningar och även skulpturer. Tolv kvinnor, tolv kända bildkonstnärer – vad har de gemensamt? Vad innebar det att vara banbrytare under förra århundradet? Hur förde motiven och stämningarna dialog med varandra? Hurdana personer eller företeelser skulle du kombinera i samma bild? Vi målar med gouache i verkstaden.

Anmälning

KonsttestArna

Nationalgalleriet deltar i projektet Konsttestarna. Projektet har redan hämtat ungefär 30 000 åttondeklassare från olika delar av Finland till Nationalgalleriet. Under Konsttestarnas museibesök får eleverna uppleva och utvärdera konsten ur sina egna perspektiv.

Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden och Finska staten finansierar Konsttestarnas besök, som arrangeras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Nationalgalleriet.

Läs mer om projekt

Som kosttestare på Ateneum

Ateneum bjuder in alla att testa den finska konstens klassiker och frågar: Går den hem?

I konstverkens sällskap diskuterar vi den egna smaken och tidlösa teman som identitet och livet som människa. Besöket byggs upp kring gemensamma aktiviteter och diskussioner vid verken i samlingsutställningen Historier inom finsk konst. 

Materialet