Bild på Eino Ruutsalos film Kinetiska bilder från 1962
Eino Ruutsalo: Kinetiska bilder (1962). Detalj från filmen. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum.

Fokussalen: Eino Ruutsalos experimentella 1960-tal på lätt svenska

14.9.2021–3.4.2022 

Eino Ruutsalo skapade konst på många olika sätt. Han är mest känd för sina experimentella filmer. Filmerna var moderna och helt annorlunda än filmer som hade gjorts tidigare. 

Eino Ruutsalo var en finländsk bildkonstnär och filmmakare. Han föddes för hundra år sedan, alltså år 2021 och dog år 2001. För ungefär 50 år sedan, alltså på 1960-talet prövade han ivrigt på nya tekniker. Han gjorde många slags konstverk och filmer tillsammans med andra konstnärer. De andra konstnärerna var till exempel dansare, poeter och musiker. I den här utställningen får du bekanta dig med Eino Ruutsalos mångsidiga konst. 

Läs mera om utställningen på sidorna på allmänspråk