Foto av Reidar Särestöniemis målning Rödskäggig myr.
Reidar Särestöniemi: Rödskäggig myr (1970). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

En tidsfråga

Utställningen öppnar 14.4.2023 och är öppen i flera år efter det.

Fyra teman

En tidsfråga är en stor utställning som kommer att visas i flera år. De består av Ateneums egna verk. På utställningen finns fyra stora teman: folkets bilder, naturens tid, det moderna livet och konstens makt. På utställningen får du se konst från en period på ungefär tvåhundra år. De äldsta konstverken är från 1700-talet och de nyaste från 1970-talet.

Du kan se utställningen när du vill. Om du till exempel är intresserad av naturens tillstånd kan du fundera på det vid konsten i ”Naturens tid”-salen. I salarna med ”Folkets bilder” kan du se hurdana människor konstverken på utställningen visar som finländare. I salarna med ”Det moderna livet” kan du fundera på hurdana känslor konstnärerna har visat i sina verk under olika tider. På utställningen berättas också hur verken har skaffats till museet. Den delen finns i salarna om ”Konstens makt” på våning 1. Det finns också en ljusguide till utställningen på standardspråk. Den innehåller små berättelser om mer än tjugo av konstverken.