Foto av Reidar Särestöniemis målning Rödskäggig myr.
Reidar Särestöniemi: Rödskäggig myr (1970). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Vi öppnar i april 2023 med den nya samlingsutställningen En tidsfråga

De tillfälliga utställningarnas höjdpunkt utgörs av den hemvändande Albert Edelfelt utställningen. Impressionismen och neoimpressionismen ger färg och ljus åt hösten.

Ateneum öppnar sina dörrar för allmänheten igen den 14 april 2023.

Museet stängdes i mars 2022 på grund av renovering av ventilationssystemet. Också museets shop, toaletterna och den s.k. ljusgården (aulan mellan den tidigare museibutiken och bistron), samt ingången från Ateneumgränden kommer att förnyas.

Nästa år utlovas tre utställningar. Samtidigt som museets dörrar igen slås upp öppnas också en ny samlingsutställning, En tidsfråga, som pågår i flera år. Utställningens innehåll kommer att uppdateras och verk kommer att bytas ut efter hand enligt behov.

En samlingsutställning, fyra aktuella teman

Samlingsutställningen En tidsfråga ser med nya ögon på Ateneums samling konstverk från fyra olika sekel, och framför allt på hur samlingen har tillkommit. Hur har makt och ideologier, individer såsom museets anställda och samlare eller rena slumpen inverkat på samlingen? Varför har vissa saker förvärvats och andra inte?

”Värdet av en minnesorganisation ligger i att upprätthålla kontinuiteten och förståelsen för hur vi har kommit fram till dagens situation”, säger Ateneums museichef Marja Sakari. ”De verk som har valts till samlingarna förmedlar information och skapar mening, även om tolkningen varierar beroende på betraktaren och tiden.”

Utställningen En tidsfråga bidrar till den aktuella samhällsdebatten genom sina val av teman Naturens tid, Folkets bilder, Det moderna livet och Konstens makt.

Utställningens webbplats

Edelfelt återvänder från sin turné i Frankrike och Sverige

Utöver samlingsutställningen kommer Ateneum att sätta upp två tillfälliga utställningar år 2023, som båda innehåller verk som inte har visats i Finland tidigare.

Den första är Albert Edelfelts (1854–1905) omfattande utställning som öppnas i maj. Utställningen presenterar en av Finlands mest kända och älskade konstnärer ur en internationell synvinkel. Den socialt begåvade och språkkunnige Edelfelt reste i flera europeiska länder och i Norden samt bodde under stora delar av sitt liv i Paris där han träffade många av sin tids ledande konstnärer, kultur- och vetenskapsmän, konstsamlare och konsthandlare.

Innan utställningen kommer till Finland har konstnärens exportutställning visats på Petit Palais i Paris och på Göteborgs konstmuseum. Utställningarna har varit synnerligen framgångsrika och har gett upphov till ytterligare forskning och kunskap om Edelfelts liv och konst. Albert Edelfelts utställning visas under tiden 5.5–17.9.2023.

Utställningens webbplats

Utställningen Impressionism tar in verk som aldrig tidigare visats i Finland

I oktober öppnas utställningen Färg & ljus – arvet efter impressionismen med impressionistisk och neoimpressionistisk konst från perioden 1860–1916. Utställningen jämför de främsta namnen inom den internationella konsten med den finländska färgkonstens korta men intensiva blomstringstid mellan 1906 och 1916. Bland utställningens internationella konstnärer kan nämnas Claude Monet, August Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Alfred William Finch, Paul Signac och Theo van Rysselberghe. Verk visas också av bland annat följande inhemska konstnärer: Alvar Cawén, Antti Favén, Magnus Enckell, Pekka Halonen, Ellen Thesleff, Verner Thomé, Yrjö Ollila, Tyko Sallinen och Wilho Sjöström. Utställningen pågår under tiden 20.10.2023–25.2.2024.

Utställningens webbplats

Försäljningen av publiktjänster såsom guidningar och utställningsintron inleds i början av 2023.

Mer information:
Kommunikationschef Johanna Savolainen
johanna.savolainen@ateneum.fi