Ilja Repin: Pråmdragare vid Volga (1870–1873). Ryska museet. © Ryska museet, S:t Petersburg

Inträde till utställningen endast med förhandsköpt biljett

Konstmuseet Ateneum öppnas för publik tisdagen den 27 april 2021. Museet har varit stängt sedan den 30 november 2020 för att förhindra coronavirusets spridning. Tillsvidare måste alla museibesökare köpa biljett med en bestämd ankomsttid via Lippu.fi för att ett tryggt museibesök ska kunna garanteras. Försäljningen av biljetter till målaren Ilja Repins aktuella utställning öppnas tisdagen den 20 april kl. 9.00. Ett begränsat antal biljetter kommer att säljas. Ändringar är möjliga.

Biljettförsäljning, biljetter med olika årskort och inträde för personer under 18 år

Så länge de strängaste direktiven är i kraft säljs samtliga biljetter via Lippu.fi. På plats på Ateneum kan man inte köpa biljetter till utställningen. Vi väntar oss stor efterfrågan på biljetter till Ilja Repin-utställningen, och därför har Ateneum valt att samarbeta med Lippu.fi, som har mångsidiga kanaler och stor säljkapacitet också under rusning.

Normalprissatta biljetter kostar 19 € via Lippu.fi och de rabatterade biljetterna 17 € (studerande, pensionärer, arbetslösa, civiltjänstgörare, värnpliktiga). Personer med museikort måste också köpa biljett via Lippu.fi. Personer med årskort och grupper är välkomna till Ateneum så fort de strängaste begränsningarna faller bort. Närmare uppgifter ges senare.

På grund av det begränsade antalet biljetter är personer under 18 år tvungna att till en början köpa inträdesbiljetter till normalpris (också spädbarn). När begränsningarna minskar är personer under 18 år välkomna att besöka Ateneum gratis, men även då måste de beställa biljett via Lippu.fi.

Till priset på de förhandsbeställda biljetterna, det gäller också kort som ger gratis inträde, läggs Lippu.fi:s serviceavgift på 2 euro samt ett bokningstillägg på minst 1 euro beroende på hur biljetten levereras.

Utöver Lippu.fi:s webbtjänst kan biljetter också bokas via deras telefontjänst, tel. 0600 900 900 (må–fre 9–17, 2 € / påbörjad minut + lsa). Biljetter kan också köpas på Stockmann. 

När begränsningarna minskar börjar vi sälja biljetter också i museets biljettkassa, ifall det finns biljetter kvar. För biljetter sålda i museet debiteras endast biljettens pris 19 eller 17 euro.

Köp biljett via Lippu.fi:s webbtjänst

Tryggt museibesök på Ateneum

Biljetter säljs för varje påbörjad halvtimme. De som har köpt biljett på förhand ska gå in till museet från Ateneumgränden. Du kan komma när som helst under den halvtimme som finns angiven på biljetten. För att undvika rusning hoppas vi att alla inte anländer vid första möjliga tidpunkt. Väl inkommen i museet finns det inga gränser för hur länge man får stanna.

Läs våra direktiv om tryggt museibesök

Aktuella utställningar på Ateneum, museibutiken och Café Ateneum

Till en början har besökarna endast tillträde till Ilja Repins utställning på tredje våningen. Senare kan utställningen Hannu Väisänen och Schillmark-variationer i Fokus-salen och samlingsutställningen Historier inom finsk konst också besökas, och därom meddelas senare. Genom att begränsa inträdet till utställningarna försäkrar vi oss om att besökarna får ett tryggt museibesök. Ilja Repins utställning pågår till söndagen den 29 augusti 2021 och Hannu Väisänens utställning till den 8 augusti 2021.

Förutom utställningarna är också Ateneums museibutik öppen. Café Ateneum på tredje våningen är öppet ti–sö kl. 12–17 (ingång endast med inträdesbiljett). Ateneum Bistro är stängd tills vidare och öppnas så fort som möjligt. Museibutiken och Ateneum Bistro får besökas också utan att man besöker utställningarna, såvida det finns plats. Vi följer gällande direktiv för antal besökare. 

Grupper och distansguidningar

Öppna utställningsintron och guidade rundturer i tysta salar arrangeras senare under Ilja Repin-utställningen i den mån begränsningarna det tillåter. Enskilda biljetter till distansguidningar kan köpas från museishopens webbplats (på finska). Vi har också platser till gratis Museikort-klubbar (på finska).

Grupper kan boka egna utställningsintron, guidade rundturer eller distansrundturer på Finlands Nationalgalleris servicenummer 0294 500 500 (må–fre kl. 10–14) eller per e-post: forsaljning [a] fng.fi. Bokningar kan göras från och med början av juni.

Närmare information om Ateneums grupptjänster

Läs mer om utställningar

Ilja Repin

Fokus-salen: Hannu Väisänen och Schillmark-variationer

Samlingsutställningen Historier inom finsk konst

Mer information

Biljettförsäljning
Lippu.fi telefontjänst, tel. 0600 900 900 (må–fre 9–17, 2 € / påbörjad minut + lsa).

Lippu.fi kontaktinformation

Andra frågor
Ateneums informationspunkt
Tfn +358 (0)294 500 401, ainfo [a] ateneum.fi (under museets öppettider)