Ateneum i solen.
Bild: Ville Malja

Vi har fått en testamentsdonation på över en miljon euro

Den betydande donationen kommer att användas till att fördubbla antalet gratisdagar, till att förbättra utställningarnas tillgänglighet och slagkraft, till att anställa personal som stärker publikrelationen samt till att vidareutveckla projekten Eko och Mitt Ateneum.

Nationalgalleriet har fått en betydande testamentsdonation som i enlighet med testatorns vilja kommer att användas till Ateneum konstmuseets utställnings- och museiverksamhet. Donationen av en finländsk privatperson uppgår till drygt en miljon euro.

”Donationen är unik i Ateneums historia”, säger museichef Marja Sakari. ”Det är vanligare att folk testamenterar konstverk till Ateneum med önskemålet att de läggs till museets samlingar. Att donera pengar, i synnerhet en så här stor summa, är exceptionellt.”

Testamentsdonationen kommer att användas under de närmaste cirka tre åren till att göra Ateneum mer tillgängligt, mer internationellt och mer slagkraftigt. I praktiken betyder det bland annat att museet ordnar fler gratisdagar än tidigare. Hittills har museet haft en gratisdag per utställning som öppnas, alltså ungefär tre per år. Från och med nästa år strävar man efter att ordna kring sex gratisdagar per år.

Ateneum har varit stängt för allmänheten sedan mars 2022 på grund av att ventilationssystemet förnyas. Museet öppnas igen vårvintern 2023. Samtidigt med den renoverade museibyggnaden öppnas en ny samlingsutställning. Den exakta öppningsdagen samt namn och tema på samlingsutställningen kommer att tillkännages senare.

”En del av donationen används till att göra samlingsutställningen mer upplevelserik”, säger Sakari. ”Vid sidan om traditionella verk kommer vi i utställningen att se vissa digitala lösningar som Ateneum inte tidigare har haft.”

Testamentsdonationen möjliggör några nya visstidsanställda. Målet är att stärka relationen mellan museet och publiken. Med donationsmedel finansieras också fortsättningen på projekten Eko och Mitt Ateneum och vidareutvecklingen av dem under de nästa tre åren.

Nästa år kommer Ateneum att utlysa en gästforskarplats (Visiting Researcher). Gästforskarens huvudsakliga uppgift kommer att vara att arbeta med internationella utställningsprojekt och att producera publikationer.

”Användningsområdena för donationsmedlen har valts så att det arbete som görs under de närmaste åren ska ha långsiktig inverkan under de kommande åren och decennierna”, säger Sakari. ”På så sätt utvecklar vi det professionella kunnandet inom Ateneum och gör att museet är tillgängligt och erbjuder upplevelser för en ökande mångfald av publiker, i dag och i framtiden.”

Läs mera