Ateneums huvudtrappan
Konstmuseet Ateneum, 2020. Foto: Finlands Nationalgalleri

Opinion: Dags för kontrollerad öppning av museiverksamheten

Coronaepidemin, som har pågått i nästan ett år, har visat hur stark finländarnas vilja är att tillsammans kämpa mot ett virus som hotar alla. De omfattande begränsningarna och stängningarna av samhällsaktiviteter och hälsovårdens tydliga direktiv har stävjat virusets spridning så bra det bara har varit möjligt. Sett i ett internationellt perspektiv har vi lyckats utmärkt väl. Det pris vi får betala för detta är en snabb nedgång av ekonomin och ett fortsatt tryck på att öka de utgifter som ska betalas med skattemedel.

Vi, Finlands Nationalgalleris generaldirektör och museichefer, önskar att man i och med att lagen om smittsamma sjukdomar förnyas kunde fatta beslut branschvis, och att landets museer kunde öppnas med beaktande av gällande regler för trygg hälsa.

Enligt riksdagens kulturutskotts utlåtande publicerat 5.2.2021 i anslutning till förnyandet av lagen om smittsamma sjukdomar har 136 000 tillfälligt anställda personer inom evenemangs- och kultursektorn varit arbetslösa. Permitteringar är en ofrånkomlig åtgärd om stängningarna fortsätter. Deras negativa följder är stora både för de anställda, för arbetsgivarna och för samhället.

Kulturutskottet nämnde i sitt utlåtande också att ” … ett antal sektorer, såsom museer och bibliotek, genom särskilda arrangemang har uppnått mycket säker verksamhet.” Vi förenar oss med uppfattningen och tillägger att vi redan i juni 2020 efter vårens stängning kunde öppna verksamheten restriktivt, kontrollerat och med beaktande av hälsosäkerheten. Museibesökarna har tillgång till flera handdesinfektionspunkter, vi har förutsatt att besökarna använder ansiktsmask i museets utrymmen, och vår kunniga servicepersonal har uppmanat besökarna att hålla tryggt avstånd. De konstvänner som har besökt våra museer har följt hälsorekommendationerna på ett berömvärt sätt.

Covid-19-viruset smittar lätt, vilket är en utmaning för hela samhället. Också den ekonomiska verksamhetens kraftiga nedgång är en utmaning för hela samhället. Båda har långtgående konsekvenser. På grund av det utdragna coronaläget är det skäl att överväga möjligheten att utöva ekonomisk verksamhet också inom andra branscher än näringslivet. Det är nödvändigt med tanke på den i Finland bosatta befolkningens mentala och sociala hälsa samt med tanke på den framtida ekonomin. Små bäckar förbättrar flödet i återhämtningens flod, vilket vi just nu behöver.

Risto Ruohonen
Generaldirektör, Finlands Nationalgalleri

Marja Sakari
Museichef, Konstmuseet Ateneum

Leevi Haapala
Museichef, Museet för nutidskonst Kiasma

Kirsi Eskelinen
Museichef, Konstmuseet Sinebrychoff