Elever som deltog i Mitt Ateneum -distansguidning samlade i ett klassrum. Bild: Laura Nissinen.

Handboken till konceptet Mitt Ateneum har utkommit

Handboken informerar museer och andra kulturinstitutioner om hur man kan planera och utföra deltagande distansundervisning.

Vi har genomfört projektet Mitt Ateneum som fått utmärkt respons sedan år 2021. På basen av projektets koncept har man nu gjort en handbok vars mål är att ge information till alla museer och kulturinstitutioner om hur man kan planera och genomföra deltagande distansundervisning. I handboken kommer även medverkande guider, lärare och elever till tals.

Du kan läsa och ladda ner boken på våra webbsidor.

Bekanta dig med handboken

Mer info: projektproducent Inka Yli-Tepsa, munateneum@ateneum.fi