Magnus Enckell: Seinen rantaa (1912). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen.
Magnus Enckell: Seinen rantaa (1912). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen.

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

 

På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ändringar i utställningstidtabellen och kringevenemangen är möjliga.

Magnus Enckell hör till Finlands guldålderns centrala konstnärer omkring sekelskiftet 1900, men hans produktion är ändå endast delvis känd. Ateneums utställning granskar Enckell ur flera synvinklar och presenterar hela hans produktion från fem decennier.

Enckell är känd speciellt som representant och förgrundsfigur för den finska symbolismen. Utställningen och den bok som publiceras i samband därmed belyser konstnärens många olika sidor. Enckell var dels en radikal förnyare av konsten, men dels vilade han också på bildningens traditioner. Han var en drömmare, men också en internationell världsman, utställningskommissarie, ordförande för Konstnärsgillet i Finland samt målare av monumentalkonst. Såväl musik, teater som litteratur var viktiga för denne mångsidigt bildade konstnär.

Magnus Enckells färgasketiska och linjedominerade uttryck under 1890-talet började efter sekelskiftet gå i en mera målerisk riktning, mot en färg- och ljusmättad neoimpressionism. Enckells mest kända verk är Gosse med dödskalle (1893), Uppvaknandet (1894) och Faun (1914) som alla ingår i Ateneums samlingar.

På utställningen visas många tidigare okända verk, Enckells omfattande tecknade produktion, skissböcker samt fotografier från hans eget arkiv. På utställningen får vi se Enckells produktion allt ifrån tidiga verk från hans studietid på ritskolan ända fram till 1920-talets mytologiska motiv. I konstnärens omfattande produktion ingår porträtt, landskap, fantasier, religiösa motiv, stilleben och personstudier. Han gjorde också ett flertal monumentalmålningar till offentliga utrymmen såsom Tammerfors domkyrka och kyrkan i centrala Björneborg.

Utställningens kuratorer är Konstmuseet Ateneums museichef Marja Sakari, chefen för samlingsförvaltningen vid Finlands Nationalgalleri Riitta Ojanperä och Ateneums intendent Anna-Maria von Bonsdorff. Museet får in verk från olika delar av Finland, bland annat från Sigurd Frosterus samling i Amos Rex, Tammerfors konstmuseum, Åbo konstmuseum, Serlachius-museerna och från privata samlingar.

Magnus Enckell: Självporträtt (1918)
Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

I samband med utställningen publiceras en rikt illustrerad utställningskatalog med artiklar skrivna av sakkunniga. Boken ger en helhetsbild av en av Finlands guldålderskonstnär. Utställningskatalogen ges ut på finska, svenska och engelska. Redaktörer för boken är Hanne Selkokari och Lene Wahlsten. Författare till bokens artiklar är Anna-Maria von Bonsdorff, Jukka Cadogan, Timo Huusko, Harri Kalha, Marja Lahelma, Riitta Ojanperä, Anne-Maria Pennonen, Marja Sakari, Hanna-Reetta Schreck, Hanne Selkokari, Riikka Stewen, Juha-Heikki Tihinen och Anu Utriainen.

Gå till utställningens sida

 

Bild:
Magnus Enckell: Strand vid Seine (1912). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.