Alfred William Finch: Fruktträdgård i La Louvière (1890), Finlands Nationalgalleri / Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

På Ateneum i höst:  sol, ljus och livsglädje

Utställningen Färg & ljus – arvet efter impressionismen visas på Konstmuseet Ateneum 20.10.2023–25.2.2024.

I oktober fylls Konstmuseet Ateneum med sol och livsglädje då utställningen Färg & ljus – arvet efter impressionismen öppnas för allmänheten.

Impressionismen är en konstströmning som tog fart i Frankrike på 1870-talet, och där den dominerande faktorn var snabba observationer och intryck, impressioner. I slutet av 1800-talet reste nästan alla finländska yrkeskonstnärer till Paris och fick därmed ta del av allt nytt i konstens huvudstad – inklusive impressionismen. Ingen av våra konstnärer fastnade emellertid ännu i slutet av 1800-talet för denna konstriktning som så radikalt skulle förnya synen på konst.

”En central utgångspunkt för utställningen Färg & ljus är just frågan varför impressionismens inflytande började synas i den finländska konsten först under 1900-talets två första decennier”, säger utställningens två kuratorer Marja Sakari och Anna-Maria von Bonsdorff.

Professor Emeritus Anthea Callen, expert på internationell impressionism, har deltagit i utställningsprojektet från första början. 

Färg & ljus är har en stark koppling till Ateneums historia. År 1904 hölls en fransk-belgisk utställning på Ateneum som inte lockade någon större publik, men som blev ett av de viktigaste startskotten för en ny färgmättad fas inom den finländska konsten.

”Färgglädjen fann småningom sin väg till de finländska konstnärernas dukar. Ett intressant fenomen i den finska konsthistorien är just den tio år långa perioden mellan 1906 och 1916 då nästan alla konstnärer förnyade sin palett med klarare färger. I takt med att förändringen tog fart ledde den också till nya motivkretsar. Då man tidigare hade avbildat landsbygdens hårda arbete eller den unika orörda naturen, fokuserade man nu på medelklasslivets bekvämligheter.

Konstnärerna började intressera sig för städernas parker och öppna platser, torgens människomyller, gatuvyer samt solbad, nakenhet och glittrande havsstränder” berättar kuratorerna.

”I utställningen Färg & ljus har vi velat lyfta fram impressionismens principer och dess radikala karaktär som förnyande konstströmning. Vi fokuserar på impressionismens inflytande på den moderna färgkonsten i Finland på 1910-talet.”

Utställningen jämför därför den internationella konstens kändaste namn med den finländska färgkonstens blomstringsperiod 1906–1916. Bland de utländska konstnärerna kan nämnas Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Alfred William Finch, Paul Signac och Théo Van Rysselberghe. Av de inhemska konstnärerna ingår bland annat Alvar Cawén, Antti Favén, Magnus Enckell, Pekka Halonen, Ellen Thesleff, Verner Thomé, Yrjö Ollila, Tyko Sallinen och Wilho Sjöström.

Konstmuseet Ateneum öppnades efter en ett år lång renovering med den nya samlingsutställningen En tidsfråga den 14 april 2023. Under sommaren och fram till mitten av september visas också en utställning av Albert Edelfelt. Båda utställningarna har under våren visat sig vara synnerligen populära.

Sedan öppnandet har det förnyade Ateneum redan besökts av 100 000 besökare.

Färg & Ljus – arvet efter impressionismen

Wilho Sjöström: Sommarafton (1912), Finlands Nationalgalleri / Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen