Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti, 1897. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Antell. Kuva: Kansallisgalleria / Jouko Könönen
Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder, 1897. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jouko Könönen

Konstmuseet Ateneum avbryter utlån av Akseli Gallen-Kallelas verk till Ryssland

Rysslands krigsåtgärder i Ukraina omöjliggör utlån av verk till Tretjakovgalleriet i Moskva. Ett mångårigt samarbete avbryts på grund av att verkens säkerhet inte kan garanteras.

Konstmuseet Ateneum har tillsammans med Tretjakovgalleriet i flera år förberett en utställning som för första gången skulle presentera Akseli Gallen-Kallelas konst i hela sin omfattning i Moskva. Tretjakovgalleriet är ett av Rysslands största och mest ansedda museer. Avsikten var att till utställningen låna ikoniska verk från Finlands Nationalgalleris samlingar, bland annat landskap, Kalevala-verk och ett betydande urval enastående konstgrafik.

Konstmuseet Ateneum hör till Finlands Nationalgalleri till vars viktigaste uppgifter hör att från sina samlingar lyfta fram speciellt finländsk konst för en ny publik. Under det senaste årtiondet har museet satsat stort på internationellt samarbete. Kulturens betydelse för att upprätthålla internationella relationer har varit viktig genom tiderna, då konsten ger en möjlighet att stanna upp och ta itu med ett brett spektrum av livet, inklusive utmanande teman.

Efter att förhållandet mellan Ryssland och Ukraina förändrades till ett krig den 24 februari 2022 har Finlands Nationalgalleri och Konstmuseet Ateneum har beslutat avbryta lånet av Gallen-Kallelas verk till Tretjakovgalleriet. En av Nationalgalleriets primära uppgifter är att ta hand om den nationella konstsamlingen. 

”När kriget nu har inletts kan vi inte förlita oss på att verkens säkerhet kan garanteras. Formella förhandlingar som övergår från ord om fred till krigshandlingar gör det omöjligt att låna ut verk”, säger Ateneums museichef Marja Sakari. ”Samarbetet med Tretjakovgalleriet har fortgått i många år. Såväl kulturen som ekonomin lider av det påbörjade kriget, för att inte tala om allt mänskligt lidande. Vi är chockade över kriget i Ukraina. Vi hoppas på en omedelbar återgång till dialog och fred.”

Meddelande 27.10.2021: Ateneum producerar en Edelfeltutställning i Paris och en Gallen-Kallela-utställning i Moskva