Pekka Halonen: Av is och snö höljd klippa (1911)
Pekka Halonen: Av is och snö höljd klippa (1911). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.

Finlands Nationalgalleris miljöprogram är Grönt avtryck

Grönt avtryck är Finlands Nationalgalleris miljöprogram som gör hållbar utveckling och cirkulär ekonomi till en permanent del av vår verksamhet och som ska göra att Nationalgalleriet blir koldioxidneutralt senast år 2035.

Ett grönt avtryck är en positiv motsats till det ekologiska fotavtrycket. Det mäter ekologisk nytta och sporrar människor till större och mindre handlingar för att motverka klimatförändringen. Vi uppmuntrar också våra museibesökare och samarbetspartner att agera ekologiskt. Målet är att det gröna avtrycket till slut ska vara större än fotavtrycket.

I våra åtgärder fokuserar vi framförallt på följande:

  • Vi erbjuder publiken immateriella tjänster.
  • Vi sänker energiförbrukningen och minskar produktionens koldioxidavtryck och utsläpp.
  • Materialen som används i vår utställningsproduktion ska ha litet koldioxidavtryck och vara återvinningsbara. Personalen utbildas att observera, förstå och agera så att Nationalgalleriets verksamhet belastar miljön så lite som möjligt.
  • Vi minskar koldioxidavtrycket av resor och transporter av verk bland annat genom att prioritera distansmöten och planera logistiken.
  • Personalen utbildas och uppmuntras att välja ekologiska lösningar bland annat genom incentiv för att använda cykel eller kollektivtrafik för arbetsresorna och genom stöd för distansarbete och återvinning.
  • Närproducerad och vegetarisk mat prioriteras i menyn på alla Nationalgalleriets egna evenemang.
  • Vi utvecklar en verkstadsmodell för Grönt avtryck och delar den inom museibranschen. Vi arrangerar också publikevenemang om hållbar utveckling.