Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen

Ilja Repin, en av världens mest kända konstnärer på Ateneum våren 2021

På Ateneums tredje våning visas 19.3–29.8.2021 en utställning av den internationelle mästaren, bildkonstnären Ilja Repin (1844–1930). Repin är Rysslands berömdaste målare, även älskad i Finland: hans ateljéhem låg på finska sidan i Kuokkala i Terijoki åren 1917–1930. Utställningen görs i samarbete med Tretiakovgalleriet i Moskva och Petit Palais i Paris. Det är möjligt att ändringar beträffande utställningen och tidtabellen måste göras.

Ilja Repin är framför allt känd som de psykologiska personbildernas och ryska folklivsskildringarnas mästare. På utställningen visas Repins mest kända, mästerligt detaljrika verk såsom Pråmdragarna vid Volga (1870–1873) och Zaporogkosacker skriver brev till den turkiske sultanen (1880–1891) från museet för rysk konst i S:t Petersburg. Bland utställningens otaliga porträtt ingår såväl konstnärens familjemedlemmar som samtidens opinionsbildare inom kulturlivet såsom kompositören Modest Musorgskij och författaren Lev Tolstoj.

Ilja Repin är sin tids mest betydande ryska konstnär som avbildade det ryska folket som hade befriats från livegenskapen 1860 samt samtidens intelligentia och folkets inställning till regenterna. Därför har han haft ett starkt inflytande på det som alltjämt är också finländarnas uppfattning om ryskhetens väsen.

”Ateneum har redan i 25 års tid strävat efter att få visa en utställning av Ilja Repin. Vi är glada över att en av världens mest kända konstnärers verk efter en lång paus kan ses av den finländska publiken”, berättar Ateneums museichef Marja Sakari.

Utställningen genomförs i samarbete med Tretiakovgalleriet i Moskva och Petit Palais i Paris. I utställningen ingår över hundra målningar och pappersbaserade verk. Verken lånas bland annat in från Tretiakovgalleriet, Ryska museet och från ryska privatsamlingar. För utställningsprojektet på Ateneum svarar intendent Timo Huusko. Efter Ateneum kommer utställningen att visas på Petit Palais i Paris.

På utställningen visas också verk från Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneums samlingar. I Ateneums samlingar finns 116 verk av Ilja Repin, av vilka största delen är teckningar. Efter att Repin hade stannat kvar på den finska sidan donerade han sju egna och 23 verk av andra ryska konstnärer till Finska Konstföreningen, det vill säga nuvarande Ateneum.

I samband med utställningen publiceras en rikt illustrerad utställningskatalog med artiklar skrivna av experter. Katalogen ges ut på finska, svenska och engelska. Redaktör för publikationen är Anne-Maria Pennonen.

Gå till utställningens sida

Grupper kan beställa guidningar och intron till utställningen redan nu

Du kan fördjupa ditt besök genom att beställa platser till ett utställningsintro i Ateneumsalen. Guidningar i utställningssalarna arrangeras endast utanför museets normala öppettider enligt separat beställning.

Direktiv för ett tryggt museibesök

Bild: Ilja Repin: Zaporogkosacker skriver brev till den turkiske sultanen (1880–1891). Ryska museet. © Ryska museet, S:t Petersburg