Solpaneler på Ateneums tak.
Under november månad installeras 90 solpaneler på vårt tak.

I framtiden använder vi solenergi

Både Finlands Nationalgalleri och Senatsfastigheter siktar på att vara kolneutrala senast år 2035.

Under november månad installeras 90 solpaneler på vårt tak. Panelernas produktion på årsbas uppskattas till 30 000 kWh, vilket motsvarar årsförbrukningen i cirka 15 tvårumslägenheter i ett höghus. Systemet kommer att minska på Ateneums behov av köpt energi.

Solpanelerna ingår i Senatsfastigheters solpanelprogram. Koncernen svarar för statens kontorslokaler och har nu drygt 60 solkraftverk på olika statsägda platser såsom i ämbetshus, rätts- och polishus, arkivbyggnader, skolbyggnader, konstmuseer och i Operahuset.

”Finlands Nationalgalleri vill år 2027 vara närmare, mer digitaliserat och grönare. Vår verksamhet borde vara kolneutral senast 2035. I praktiken strävar vi efter att nå miljömålen med programmet Grönt avtryck där solpanelerna mycket väl passar in” säger vår chef Marja Sakari.

Panelerna syns inte i gatubilden

Senatsfastigheter inledde sitt solpanelprogram i statens byggnader 2019. Nu är byggnader av mycket varierande slag och ålder redan försedda med solkraftverk.

”Paneler kan installeras också på äldre värdefulla byggnader. På Konstmuseet Ateneum syns panelerna till exempel inte på fasaden, och inför installationen har diskussioner förts med Museiverket och Helsingfors stads byggnadstillsyn”, konstaterar Senatsfastigheters specialist på husteknik, Tero Hallasaari, som också svarar för Senatfastigheters solenergiprogram.

De kostnader som installation och ibruktagande av solpaneler medför inverkar inte på hyrans storlek. Fastigheternas ägare Senatfastigheter svarar för investeringen och räknar med att investeringen på 42 000 € kommer att återbetala sig inom cirka tio år.

Senatsfastigheters mål är kolneutrala fastigheter senast 2035

Nästan 80 % av den totala energiförbrukningen i de fastigheter koncernen Senatsfastigheter äger täcks av förnybar energi. Koncernen har gjort betydande insatser för förnybar energi, och statens fastigheter har redan i flera år köpt el som härstammar från till 100 % förnybara energikällor. Senatsfastigheters mål är att göra statens fastigheter kolneutrala senast 2035. En metod är att införa solenergi. Senatsfastigheter investerar cirka en miljon euro per år i solenergisystem. Solkraftverk installeras i nya byggnader men också i redan existerande byggnader bland annat i samband med grundrenoveringar.

Mer information: johanna.savolainen@ateneum.fi