Människor går upp för huvudtrappan i Ateneum.
Gratisdag i Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Direktiv för ett tryggt museibesök

Vi vill göra ditt museibesök så angenämt och tryggt som möjligt. Vi har dessutom utarbetat några direktiv som vi hoppas att alla våra besökare följer. Välkommen och upplev konst inom trygga ramar!

Kom till museet endast om du är frisk

 • Du är välkommen till Ateneum om du känner dig frisk.
 • Om du är sjuk ska du stanna hemma tills du mår bra igen. Ta vid behov kontakt med hälsovården.

Köp av biljett

 • Du kan köpa din inträdesbiljett vid entrén.

Kom ihåg att iaktta god handhygien

 • Vänligen iaktta god handhygien. Kom till museet med rena händer, och tvätta dem vid behov med desinfektionsmedel.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Rör inte vid konstföremålen.
 • Undvik att vidröra ytor.
 • Vår personal fäster också särskild vikt vid sin handhygien.

Service och orientering i museet

 • Jackor och väskor kan lämnas i den bemannade garderoben eller i förvaringsskåpen. Skåpen är kostnadsfria.
 • Ta plats och ge andra plats. Vi håller oss också på tryggt avstånd från dig.

Rent och snyggt

 • Vi fäster speciell vikt vid hygien och renlighet i alla utrymmen.

Ändringar är möjliga.