I konstverket sitter ett barn i en rottingstol och utforskar en vårgrodd.
Helene Schjerfbeck: Konvalescenten (1888). Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri/Yehia Eweis.

Den första engelskspråkiga biografin om Helene Schjerfbeck publiceras på webbplatsen FNG Research

Boken som är skriven av Marja Lahelma och utgiven av Finlands Nationalgalleri berättar historien om en passionerad, modig och tveklöst hängiven konstnär.

Helene Schjerfbeck hör till Finlands mest kända och älskade konstnärer. Hon är emellertid inte lika känd utanför Finlands gränser, trots att hennes produktion har presenterats på flera framgångsrika utställningar i Europa och Japan på senare år.

Flera av utställningarna (Frankfurt 2014, Tokyo och tre andra städer i Japan 2015, London 2019) har kuraterats i samarbete med Konstmuseet Ateneums intendent Anna-Maria von Bonsdorff.

De böcker som har publicerats i samband med utställningarna har berikat forskningen och avslöjat nya aspekter av Schjerfbecks konst. Ingen biografi om konstnären har emellertid tidigare skrivits på engelska.

Den nu publicerade boken Helene Schjerfbeck – An Artit’s Life är skriven av konsthistoriker Marja Lahelma, den första engelskspråkiga biografin om Helene Schjerfbeck. Den publiceras som online-bok på webbplatsen FNG Research och ger lättillgänglig information till alla som är intresserade av Schjerfbecks konst.

”Intresset för Schjerfbeck och hennes konst har ökat betydligt utomlands. Därför tror jag att det finns en efterfrågan på online-boken, och att den ska nå läsare runtom i världen”, konstaterar von Bonsdorff.

Helene Schjerfbeck – An Artist’s Life är indelad i sex kapitel som täcker olika perioder av Schjerfbecks liv och konst. Boken beskriver en exceptionell konstnär som djärvt gick sin egen väg, och som därmed på ett betydelsefullt sätt bidrog till utvecklingen av den finska konstens historia och banade väg för modernismen.

Precis som Lahelma konstaterar i boken var Schjerfbeck en passionerad person som hängivet gick in för sin konst. Till skillnad från vissa tidigare biografier, som har utmålat Schjerfbeck som en person med svag hälsa och isolerad från konstvärlden, presenterar Lahelma henne som en stark, modig och målinriktad kvinna som lyckades skapa en fin karriär och livnära sig på sitt konstnärliga arbete.

Bokprojektet ingår i Konstmuseet Ateneums forskningsprojekt kring Schjerfbeck. Bokprojektet har initierats av bokens huvudredaktör von Bonsdorff, och möjliggjorts av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Helene Schjerfbeck An Artist´s Life

  • FNG Research 1/2023
  • Publisher Finnish National Gallery / Ateneum Art Museum, Helsinki
  • Editor-in-Chief Anna-Maria von Bonsdorff
  • Editor and Picture Editor Hanna-Leena Paloposki
  • Language Revision Gill Crabbe
  • Graphic Design Lagarto / Jaana Jäntti and Arto Tenkanen
  • Copyright Authors and the Finnish National Gallery Web Magazine and Web Publication

ISBN 978-952-7371-63-3 (pdf)

ISSN 2343-0850 (FNG Research)

FNG Research: Helene Schjerfbeck – An Artist’s Life

Front Cover Helene Schjerfbeck, c. 1895 Photographer unknown Archived Photo Prints. Archive Collections,
Finnish Narional Gallery Photo: Finnish National Gallery.