Wilhelm von Wright: Lapinpöllö, ajoittamaton (yksityiskohta). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Granberg. Kuva: Kansallisgalleria / Tero Suvilammi
Wilhelm von Wright: Lapinpöllö, ajoittamaton (yksityiskohta). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Granberg. Kuva: Kansallisgalleria / Tero Suvilammi

Bröderna von Wrights storutställning öppnas på Ateneum

På Konstmuseet Ateneum visas 27.10.2017–25.2.2018 utställningen Bröderna von Wright. Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright är kända för sina mångsidiga porträtt, landskap och fågelmålningar samt för sina vetenskapliga djur- och växtillustrationer. Den färgrika storutställningen kompletteras med nya verk av Sanna Kannisto och Jussi Heikkilä. Utställningen ingår i programmet för det självständiga Finlands 100-årsjubileum.

De vetenskapligt noggranna verken avspeglar en kärlek till naturen

Bröderna von Wright växte upp på herrgården Hovi i Haminanlaks nära Kuopio. Deras intresse för naturen fick sin början genom faderns, major Henrik Magnus von Wrights jaktintresse. Bröderna blev skickliga jägare och började dokumentera de fåglar de hade jagat. Genom att bröderna iakttog och avbildade fåglar under en lång tid lärde de sig mycket om naturen. Utmärkande för deras verk är den detaljerade, vetenskapliga precisionen. Samtidigt förmedlar deras konst en speciell kärlek till naturen. Verken återspeglar sin samtids, 1800-talets, skönhetsvärden.

Den äldste av bröderna, Magnus (1805–1868), främst känd för sina landskapsmålningar, var en på sin tid inflytelserik kulturperson i Helsingfors. Han verkade bland annat som lärare i Helsingfors universitets ritsal och som sakkunnig i Finska Konstföreningen. Wilhelm (1810–1887) verkade huvudsakligen i Stockholm och på ön Orust på Sveriges västkust. Han arbetade som vetenskaplig illustratör för Kungliga vetenskapsakademien i Sverige. Mest känd är den yngste brodern Ferdinand (1822–1906) som hörde till de första finländska bildkonstnärerna som livnärde sig på sin konst. Ferdinand, vars karriär blev längre än brödernas, blev senare en av de unga konstnärerna hedrad gammal mästare.

Utställningen lockar till tystnad och funderingar kring vad naturen lär oss

”Utställningshelheten har många beröringspunkter med vår tid. De teman bröderna von Wright behandlar i sin konst är aktuella också i dag när människans och naturens inbördes jämvikt samt jordens bärkraft är av avgörande betydelse för vår framtid”, säger museichef Susanna Pettersson.

Utställningen lyfter fram nya synvinklar och fokuserar på forskning kring brödernas konst-, kultur- och vetenskapshistoriska betydelse. Den omfattar drygt 300 verk ur Ateneums samlingar samt lån från finska och svenska offentliga och privata samlingar. Till utställningen lånar Naturhistoriska centralmuseet också ut fåglar som Magnus von Wright har konserverat. Utställningens chefskurator är amanuens Anne-Maria Pennonen. Från Ateneum går utställningen 2018 vidare till Kuopio konstmuseum och Tikanojas konsthem i Vasa.

Vid sidan av brödernas konst presenteras nya verk av fotokonstnär Sanna Kannisto (f. 1974) och konceptkonstnär Jussi Heikkilä (f. 1952). Kannisto gör sina naturmotiv till stilleben genom att hon för ut sin fotostudio i naturen. Hon ser sig själv som ett slags samlare som utökar sin samling med den ena arten efter den andra. Heikkilä tar i sina verk ställning till jordens tillstånd och framför allt till fåglarnas betydelse som indikatorer på miljöns tillstånd och havens belastning.

Utställningspublikationen presenterar ny forskning kring bröderna

I samband med utställningen ger Ateneum ut sin nya bok: Bröderna von Wright. Konst, vetenskap och liv, som ger en mångsidig bild av ny forskning kring bröderna. Bokens redaktörer är amanuens Anne-Maria Pennonen och specialforskare Erkki Anttonen, och den utkommer på svenska, finska och engelska. Bokens pris i Ateneums museibutik och näthandel är 45 euro.

Utställningen Bröderna von Wrights produktserie säljs också i Suomalainen Kirjakauppas affärer runtom i landet. I serien ingår bland annat anteckningsböcker, nyckelringar, glasögonfodral och tygkassar.

Lö 28.10 kl. 14 | ATTE VON WRIGHT: VON WRIGHTS SLÄKTHISTORIA
Ateneumsalen. Släkten von Wrights huvudman Atte von Wright berättar i sitt anförande om släktens olika skeden.

To 2.11 och to 30.11 kl. 17 | FÖRELÄSNINGAR OM BRÖDERNA VON WRIGHT
2.11 Kuratorföreläsning: amanuens Anne-Maria Pennonen, Ateneumsalen. På finska.
30.11 Sakkunnigföreläsning, specialforskare Erkki Anttonen: Bröderna von Wrights litografiska arbete, Ateneumsalen. På finska.

Ons 15.11 kl. 10–20 KONST ÅT OSS! DE UNGAS GRATISDAG
Under de ungas gratisdag arrangeras guidningar i bröderna von Wrights utställning av Tringa, Helsingfors ornitologiska förening. Vad kan man berätta om konstverkens fåglar och deras liv ur ett naturvetenskapligt och ornitologiskt perspektiv? Fritt inträde för personer under 25 år.

Fre 17.11 kl. 12–17 | CONTEMPORARY TAKES ON VON WRIGHT, SEMINARIUM
Ateneumsalen. I programmet ingår föreläsningar av experter som står bakom Bröderna von Wrights utställning och utställningsboken. Föreläsningarna tar upp ny forskning och nya synvinklar på konstnärsbrödernas konst. Talare är bl.a. Anne-Maria Pennonen, Allan Tiitta, Julia Donner och Kimmo Ohtonen.

To 7.12 kl 17 ESSÄ I FILMFORMAT OM BRÖDERNA VON WRIGHT
Ateneumsalen. Georg Grotenfelts Speglingar (2016) är en filmessä om målarbröderna von Wright. Brödernas livsöden återspeglas i intervjuer med huvudpersonerna, i naturbilder och herrgårdsmiljöer. Språk: svenska, textad till finska. Längd 60 min.

Ateneums huvudsponsorer är Helsingin Sanomat, HOK-Elanto och KPMG.
Samarbetspartner är Veikkaus.
Utställningen Bröderna von Wrights partner är Högholmens djurpark.

Konstmuseet Ateneum hör till Finlands Nationalgalleri tillsammans med Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. www.nationalgalleriet.fi