Ilja Repin: Pråmdragare vid Volga (1870–1873). Ryska museet. © Ryska museet, S:t Petersburg

Vi rekommenderar förhandsköpt biljett

Kom och njut av Ateneums utställningar! Om du vill försäkra dig om inträde till museet vid en viss tidpunkt rekommenderar vi köp av biljett på förhand. Biljetter säljs också vid dörren, men de som väljer det alternativet måste bereda sig på att köa. Ändringar är möjliga.

Förhandsköpt biljett

Alla förhandsbiljetter till utställningen säljs via Lippu.fi. Om du vill försäkra dig om att komma in vid en viss tidpunkt rekommenderar vi förhandsköpt biljett.

Via Lippu.fi kostar normalprissatta biljetter 19 € och rabatterade biljetter 17 € (studerande, pensionärer, arbetslösa, civiltjänstgörare, värnpliktiga). Man kan betala biljetter på Lippu.fi också med olika årskort (t.ex. museikort, presskort, Ateneums vänners medlemskort och lärarkort). Via Lippu.fi kan man också boka inträdesbiljett för personer under 18 år. Rätten till rabattbiljett eller gratis inträde kontrolleras i samband med biljettkontrollen.

Se vilka årskort som gäller på Ateneum

Till priset på alla via Lippu.fi förhandsbeställda biljetter, det gäller också kort som ger gratis inträde och personer under 18 år, läggs Lippu.fi:s serviceavgift på 2 euro samt ett bokningstillägg på minst 1 euro beroende på hur biljetten levereras. Utöver Lippu.fi:s webbtjänst kan biljetter också köpas via Lippu.fi:s telefontjänst, tel. 0600 900 900 (må–fre 9–17, 2 € /påbörjad minut + lsa) samt på Stockmann.

Köp inträdesbiljett via Lippu.fi:s webbplats

Köp av biljett på Ateneum

Biljetter säljs också på platsen på Ateneum. De som ämnar köpa biljett på platsen måste bereda sig på att köa (speciellt i augusti). Tidpunkten för inträdet beror på antalet kunder när biljetten köps. Biljettförsäljningen vid dörren avslutas en timme innan museet stänger. Kontrollera museets öppettider

För biljetter som köps på platsen debiteras endast biljettpriset 19 eller 17 euro. Det innebär att personer med olika slags årskort och personer under 18 år då kommer in utan att behöva erlägga Lippu.fi:s service och bokningsavgifter. Kontrollera rabatter och årskort

Olika ingångar för förhandsköpta och på platsen köpta biljetter

De som har köpt biljett på förhand ska gå in till museet från Ateneumgränden. Biljetter säljs för varje påbörjad halvtimme.  Du kan komma när som helst under den halvtimme som finns angiven på biljetten. Vi rekommenderar att de som har biljett till dagens sista ankomsttid kommer genast i början av timmen för att på så sätt ha en hel timme på sig att se utställningen innan museet stänger.

Personer som önskar köpa biljett på platsen använder Ateneums huvudentré på Brunnsgatan.

Läs våra direktiv för ett tryggt museibesök

I augusti är Ateneum öppet alla dagar klockan 10–21

Under Repin-utställningens sista veckor 2–29.8.2021 håller Ateneum öppet alla veckodagar, från måndag till söndag, kl. 10–21.

Pågående utställningar, museibutiken och kaféer

Ilja Repin

Fokus-salen: Hannu Väisänen och Schillmark-variationer

Samlingsutställningen Historier inom finsk konst

Förutom utställningarna är också Ateneums museibutik och restaurang-kaféet Ateneum Bistro öppna. Café Ateneum på tredje våningen är öppet ti–sö kl. 12–17 (inträde endast med museets inträdesbiljett). Butiken och Ateneum Bistro får man besöka också utan att besöka utställningarna, såvida det finns plats.

Guidningar och utställningsintron för grupper

Grupper kan boka egna utställningsintron, guidade rundturer i tysta salar eller distansguidningar på Finlands Nationalgalleris servicenummer: 0294 500 500 (må–fre kl. 10–14), eller e-post: forsaljning [a] fng.fi.

Närmare information om Ateneums grupptjänster

Tilllägsuppgifter

Förköp av biljetter
Lippu.fi, biljettjänst: tel. 0600 900 900 (må–fre kl. 9–17, 2 € / påbörjad minut + lsa)

Se Lippu.fi:s kontaktuppgifter

Övriga frågor
Ateneums informationspunkt
Tfn +358 (0)294 500 401, ainfo [a] ateneum.fi (under museets öppettider)