Anitra Lucander: Kuninkaitten kumarrus (1955).
Anitra Lucander: Kuninkaitten kumarrus (1955). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, Ateneumin ystävien kokoelma. Kuva: Kansallisgalleria.

Ateneums vänner rf 100 år – jubileumsutställning på Ateneum hösten 2019

Ateneums vänner rf är Finlands äldsta och största museivänförening grundad år 1919 för att stöda Konstmuseet Ateneum. För att hedra föreningens hundraårsjubileum får vi se utställningen Hundra år av vänskap på Ateneum 15.8–6.10.2019 där konstverk som skaffats och donerats av vänföreningen visas. Ateneums vänner har också inlett en jubileumsinsamling, och i slutet av år 2019 kommer Marcus Collins verk Dam i svart (1918) att doneras till Ateneums samling.

Hundra år av vänskap ger en inblick i donationernas historia

”Ateneums vänner rf är en viktig resurs för Ateneum. Föreningens medlemmar fungerar som en förbindelselänk mellan museets olika publikkategorier. Under sin hundraåriga historia har Ateneums vänner också hjälpt och stött museet konkret på olika sätt. Föremålet för jubileumsårets insamling är ett enastående och önskat tillskott till våra samlingar”, säger museichef Marja Sakari.

Utställningen Hundra år av vänskap öppnas i augusti 2019 och presenterar verk från Ateneums vänners donationssamling som inte visats på länge. De verk som valts till utställningen är av stor betydelse både för Ateneums samlingar, men också för Konstmuseet Sinebrychoffs samlingar dit utländska verk från före år 1800 hör. Utställningen visar hur konstsamlingen har byggts upp samt olika synpunkter på anskaffningssätt och källor. Dessutom ger utställningen information om konstverkens bakgrund och skeden.

I en av utställningssalarna ser vi tematiska konstverkspar: religiösa motiv (Jusepe de Ribera och Anitra Lucander), hur man avbildar ljus (Alexander Lauréus och Sulho Sipilä) samt kvinnoporträtt (Hugo Simberg och Marcus Collin). Utställningens kurator är Ateneums amanuens Hanne Selkokari. På Ateneums tredje våning visas samtidigt utställningen Stilla skönhet – Nordisk och Östasiatisk interaktion (14.6–6.10.2019).

Genom en jubileumsinsamling skaffas ett verk av Marcus Collin till Ateneums samling

Som avslutning på jubileumsåret doneras Marcus Collins verk Dam i svart (1918) till Ateneums vänners samling. Ateneums vänners samling ingår i Ateneums konstsamling. Verket kan ses i Ateneums biljetthall, och det konserveras och ramas in i samband med donationen. Vem som helst kan delta i anskaffningen av konstverket genom att ge en donation till Ateneums vänners jubileumsinsamling via webben eller direkt på platsen på Ateneum. Jubileumsåret når sin klimax när Ateneums vänner donerar verket och 100-årsjubileet firas på Ateneum onsdagen den 20 november 2019.

”Ateneums vänner har cirka 2 000 medlemmar. Föreningens verksamhet och samarbetet med Konstmuseet Ateneum är mångsidigt och aktivt. Ett medlemskap erbjuder många fördelar och en gemenskap med det fantastiska Ateneum i centrum. Jubileumsårets huvudtema är Vänskap är glädje”, konstaterar Ateneums vänners ordförande Johanna Piisi.

Under jubileumsåret arrangerar Ateneums vänner rf ett digert program såväl för sina medlemmar som för annan publik. Föreläsningsserien Donationer av Ateneums vänner i Ateneumsalen (torsdagarna 4.4, 25.4 och 2.5) fokuserar på verken och konstnärerna i Ateneums vänners samling. Vem som helst kan ansluta sig till Ateneums vänner i Ateneums information eller på Finlands Nationalgalleris webbplats.

Ateneums vänner rf har på hundra år donerat över 130 verk och skisser

År 1919 fyllde Konstmuseet Ateneum 30 år. Ekonomin var svag på grund av det sjunkande penningvärdet. En grupp kulturpersoner i Helsingfors blev bekymrad och beslöt sig för att med hjälp av ett rundbrev grunda en vänförening som hade till uppgift att stöda Ateneums konstpedagogiska förutsättningar genom att skaffa och donera konsthistoriskt värdefulla verk till museets samlingar. Redan samma år föreningen grundades donerades det första konstverket till Ateneum, och under hundra års tid har donationssamlingen vuxit till över 130 verk: 24 målningar och två skulpturer samt fem skissböcker och hundra skisser av Helene Schjerfbeck.

Bild: Anitra Lucander: Konungarnas tillbedjan, 1955. Kansallisgalleria / Konstmuseet Ateneum, saml. Ateneums vänner. Bild: Finlands Nationalgalleri.