Albert Edelfelt: Pariisin Luxembourgin puistossa, 1887. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Antell. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen
Albert Edelfelt: I Luxembourg-trädgården i Paris, 1887. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Ateneum producerar en Edelfeltutställning i Paris och en Gallen-Kallela-utställning i Moskva

Två av den finska guldålderns mest namnkunniga konstnärer presenteras år 2022 på internationella utställningar producerade av Ateneum. Albert Edelfelts utställning visas i Petit Palais i Paris 10.3–10.7.2022 och en utställning av Akseli Gallen-Kallela i Tretiakovgalleriet i Moskva 15.4–14.8.2022.

Meddelande 28.2.2022: Konstmuseet Ateneum avbryter utlån av Akseli Gallen-Kallelas verk till Ryssland


”Vi är glada över att få visa Albert Edelfelts och Akseli Gallen-Kallelas retrospektiva utställningar på ansedda museer i världens ledande konststäder. Verkställandet av projekten är ett resultat av långt samarbete: såväl Petit Palais som Tretiakovgalleriet har varit våra samarbetspartner i flera utställningar som har visats på Ateneum under de senaste åren. Vi arbetar målmedvetet för att göra finländska konstnärer kända utomlands. Som exempel på detta kan nämnas utställningen av Helene Schjerfbeck på Royal Academy i London år 2019”, berättar Konstmuseet Ateneums chef Marja Sakari.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har stött förverkligandet av exportutställningarna.

Albert Edelfelt, Petit Palais, Paris 10.3–10.7.2022

Albert Edelfelts (1854–1905) retrospektiv är en fortsättning på en serie utställningar av nordiska konstnärer på Petit Palais. Det här är den första separatutställningen av Edelfelt i Paris och den presenterar den finländske konstnären för den franska publiken. Utställningen granskar konstnärens hela karriär och fokuserar speciellt på hans betydelse som internationell opinionsbildare. Han banade väg för många senare finländska konstnärer och hjälpte dem att få kontakter i Paris. Edelfelt spelade också en betydelsefull roll under världsutställningarna i Paris åren 1889 och 1900.

Till utställningen kommer verk från Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneums samt från franska och nordiska museers samlingar. Dessutom visas verk från offentliga och privata samlingar i Finland och utomlands. Totalt visas ca 110 verk. Till utställningen reser bland annat verken Drottning Blanka (1877), Ett barns likfärd (1879), Lekande pojkar på stranden (1884), I Luxembourg-trädgården i Paris (1887) och Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka (1887).

Kuratorer för utställningen är Ateneums amanuenser Anne-Maria Pennonen och Hanne Selkokari tillsammans med Anne-Charlotte Cathelineau från Petit Palais.

Albert Edelfelt: Leikkiviä poikia rannalla, 1884. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Ahlström. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen
Albert Edelfelt: Lekande pojkar på stranden, 1884. Konstmuseet Ateneum, saml. Ahlström. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Akseli Gallen-Kallela, Tretiakovgalleriet, Moskva 15.4–14.8.2022

Akseli Gallen-Kallelas (1865–1931) retrospektiva utställning är den första där konstnärens hela produktion presenteras i Ryssland. Utställningen täcker hela Gallen-Kallelas karriär från naturalism till symbolism, från ikoniska landskapsmålningar till de stora Kalevalamotiven och övergången till syntetistiskt måleri.

Gallen-Kallela var en experimentlysten och fördomsfri sökare, och han hörde bland annat till de första konstnärerna som utvecklade olika konstgrafiska tekniker i Finland. Ett centralt tema är Gallen-Kallelas internationella nätverk och resor som gav honom inspiration till att föra sin konst i ytterligare en ny riktning. Under hans Afrikaår skedde en vändpunkt mot den färgmättade expressionismen som hade börjat gro några år tidigare, och av dessa verk sammanställs en imponerande helhet i Tretiakovgalleriet. En av utställningens tyngdpunkter ligger på Gallen-Kallelas kontakter såväl med europeiska som med ryska konstnärer.

Till utställningen reser bland annat följande verk från Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneums samlingar: Ainomyten, triptyk (1891), Kullervo förbannande (1899), Lemminkäinens moder (1897) och Gosse och kråka (1884). Dessutom visas centrala verk ur konstnärens produktion från andra ansedda finländska samlingar och av privatpersoner. Totalt visas cirka 120 verk.

Kuratorer för utställningen är Ateneums specialforskare Anu Utriainen och Tretiakovgalleriets kurator Tatjana Karpova som är insatt i europeisk konst. Konstmuseet Ateneums chef Marja Sakari och Tretiakovgalleriets chef Zelfira Tregulova samt Ateneums intendent Timo Huusko har också deltagit i planeringen av utställningens sammansättning.

Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti, 1897. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Antell. Kuva: Kansallisgalleria / Jouko Könönen
Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder, 1897. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jouko Könönen

De verk som reser utomlands visas inte längre på Ateneum

De verk som nämns i vårt meddelande förbereds för resan och ingår alltså inte längre i samlingsutställningen Historier inom finsk konst. Tidpunkten för när utställningarna ska hållas är väl vald eftersom Ateneum kommer att vara stängt för publik i cirka åtta månader från och med 28.3.2022 på grund av att luftkonditioneringen ska renoveras. Efter renoveringen öppnas i början av 2023 en totalt förnyad samlingsutställning, och tidigast då kan verken återigen visas.

Du kan se verk som ingår i Ateneums samling på webben: