Olli Lyytikäinen: Albatrossi ruispellossa (1979). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Antti Kuivalainen.

Ateneum öppnar en ny Fokus-sal med utställning av Olli Lyytikäinen

I Konstmuseet Ateneum visas 8.10.2019–5.1.2020 en utställning av bildkonstnär Olli Lyytikäinen (1949–1987). I år har det gått 70 år sedan Lyytikäinen föddes. I hans verk kunde man redan på 1970-talet se en fläkt av 1980-tal: konstnären har av sina samtida fått en nästan mytisk glans av ett modernt, finskt konstnärsgeni. I Fokus-salen lyfts utvalda konstnärer och teman från Ateneums samlingar fram i koncentrerad form i fortsättningen.

I utställningen ingår akvareller och teckningar från åren 1969–1982

Olli Lyytikäinen (f. 1949 i Heinävesi) steg in i offentligheten på 1970-talet som medlem av gruppen Skördemännen. Han passade bra in i konstnärsgruppen vars medlemmar värnade om sin egen frihet. Dit hörde också bland annat Antero Kare, Philip von Knorring, Jan Olof Mallander, Ilkka Juhani Takalo-Eskola och Stuart Wrede. Lyytikäinen hade ingen utbildning i bildkonst, men var trots det en så gott som färdig konstnär från allra första början. Han insöp visuellt material från både hög- och populärkultur som han med suverän stilisering anpassade i sitt eget arbete. Genom att göra konst sökte och undersökte Lyytikäinen sin egen identitet.

I ensalsutställningen på Ateneum visas cirka 40 verk, huvudsakligen akvareller och teckningar, från åren 1969 till 1982, dels från Ateneums egna samlingar men också från privatsamlingar. En viktig del av utställning utgörs av verk från Olli Lyytikäinens vän, konstnären och arkitekten Stuart Wredes samling som i samband med utställningen deponeras i Ateneum. Dessutom visas Hannele Rantalas fotografier av Olli Lyytikäinen. Utställningens kuratorer är museichef Marja Sakari och intendent Sointu Fritze.

Olli Lyytikäinens verk hör idag till Ateneums samlingar inom Finlands Nationalgalleri. Gränsen mellan Ateneums och Nutidsmuseet Kiasmas samlingar sköts framåt år 2019. Till Ateneums samlingar hör nu verk av konstnärer som har inlett sin verksamhet senast på 1960-talet.

I Lyytikäinens verk finns alltid en gåtfull, mytisk dimension

Konstnären Olli Lyytikäinen var före sin tid. Hans verk baserade sig på klassiska värderingar inom bildkonsten, att teckna och att bemästra formen. Samtidigt kunde man i hans verk redan på 1970-talet se en fläkt av 1980-talets anda, som kännetecknades av en övergång från de stora ideologiernas värld mot allt starkare individualism och flerstämmighet.

Lyytikäinens konst förändrades ständigt under hans korta karriär. Efter inledningen med fiktiva personkompositioner följde en serie bilder från Afrika, varpå hans bildvärld dominerades av insiktsfulla och ironiska iakttagelser av omgivningen. På 1980-talet förändrades bilderna och blev alltmera expressiva utan att dock förlora den tidigare lekfullheten och skarpsyntheten. Lyytikäinens bilder både berättar och lämnar osagt, och man får en känsla av att där alltid finns något gåtfullt, en mytisk dimension.

Branden i Lyytikäinens ateljé 1979 då hundratals verk förstördes gjorde ett stort sår i den känsliga konstnärssjälen. Lyytikäinens skaparkraft var enorm: på mindre än tjugo år fick han ihop en produktion på ett par tusen verk. Skaparkraften var emellertid förknippad med självdestruktion. Lyytikäinen, som dog vid en ålder av endast 37 år, har bland sina samtida fått en nästan mytisk glans av ett modernt finskt konstnärsgeni.

Evenemang i anslutning till utställningen

Med museets inträdesbiljett, museikort eller Ateneums vänners medlemskort.

Lö 12.10 kl. 12.30–15.00
Hommage à Olli Lyytikäinen
Ateneumsalen. Filmförevisning: Tuhatkasvoinen sankari, en dokumentär om Olli Lyytikäinen och hans konst (1990) och Olli Lyytikäinen. It’s all yours – pitäkää hyvänä (2000). Språk: finska. Efter föreställningarna följer en diskussion om Olli Lyytikäinens konst och liv. Moderator: museichef Marja Sakari.

Ons 30.10 kl. 17–18
Olli Lyytikäinen-guidning
Konstnären, Olli Lyytikäinens vän Jan Olof Mallander berättar om Lyytikäinens konst vid hans verk i utställningssalen, 2 våningen. Språk: finska.

Bekanta dig med Olli Lyytikäinens utställning

Bild: Olli Lyytikäinen: Albatross i rågåker (1979). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Antti Kuivalainen.