Elga Sesemann: Självporträtt (1945). Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri/Janne Tuominen.
Elga Sesemann: Självporträtt (1945). Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri/Janne Tuominen.

Ateneum efterlyser verk av Elga Sesemann

Konstmuseet Ateneum söker uppgifter om verk av konstnären Elga Sesemann (1922–2007) i offentliga samlingar och i privat ägo.

Sesemann föddes i Viborg och studerade vid Finlands konstakademis skola och vid Fria Konstskolan i Helsingfors på 1940-talet. Hon debuterade på De ungas utställning 1943. Efter studieåren flyttade Sesemann till Ruovesi där hon lät bygga ett ateljéhem tillsammans med sin konstnärsmake Seppo Näätänen (1920–1964). Paret bodde och arbetade i Ruovesi fram till Näätänens död. Under sina sista levnadsår bodde Sesemann i Helsingfors.

Elga Sesemann hörde till 1940-talets framstående expressionister. Målningarnas motiv, som hon målade med tjocka färglager och ofta med palettkniv, var stadsvyer, stilleben och interiörer som avspeglade efterkrigstidens melankoli, men hon målade också psykologiskt laddade självporträtt.

Flytten från Helsingfors till den väglösa ödemarksskogen var en övertänkt och radikal livsomställning som hade djupgående inverkan på Sesemanns konstnärliga arbete. Som tema i konstnärens produktion framträder Ruovesi i form av olika slags experiment där filosofin och litteraturen fungerade som inspirationskällor vid sidan av den omgivande naturen.

Utöver landskapen som i allt högre grad gled över mot det abstrakta var motiven i hennes arbeten från 1960-talet framåt drömlika stilleben och minnesbilder med surrealistiska drag, geometriska kompositioner, samt efter en resa till Indien som blev parets sista också andliga och religiösa motiv.

Konstmuseet Ateneum förbereder en utställning av Elga Sesemanns produktion och önskar att ägare till hennes verk tar kontakt. Kontaktperson på museet är utställningskoordinator Aura Kuula, e-postadress: aura.kuula@kansallisgalleria.fi.

Utställningens kurator är specialforskare Anu Utriainen.