Vita näckrosblommor och näckrosblad i mörkt vatten.
Albert Edelfelt: Näckrosor, 1896. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.

Albert Edelfelts utställning återvänder hem från Paris och Göteborg

En utställning över Albert Edelfelt (1854–1905) visas på Konstmuseet Ateneum 5.5–17.9.2023. Den omfattande utställningen granskar en av Finlands kändaste och mest älskade konstnärers hela karriär. Edelfelt var en person med internationellt inflytande som banade väg och skapade kontakter för senare finska konstnärer, särskilt i Paris. Förhandsbiljetterna till utställningen kommer till salu den 14:e mars.

Utställningen presenterar Albert Edelfelt som en person med internationellt inflytande

Albert Edelfelt (1854–1905) var socialt begåvad och insåg redan i början av sin karriär hur viktigt det är med nätverk. Han talade flera språk och umgicks smidigt med personer ur olika samhällsklasser. Edelfelt reste i Europa och Norden, och bodde en stor del av sitt liv i Paris.

I Frankrike stiftade han bekantskap med många av tidens ledande konstnärer, framstående personer inom kultur- och vetenskapslivet samt konstsamlare och -handlare. Till Edelfelts kolleger och vänner hörde bland annat amerikanen John Singer Sargent, fransmännen Charles Baude och Pascal Dagnan-Bouveret samt svensken Anders Zorn. Edelfelt var tekniskt mycket skicklig som tecknare och målare, och han var sin tids mest kända finländska konstnär.

Utställningen presenterar porträtt av konstnärens familjemedlemmar, tidens framstående personer och konstnärskolleger. Landskap och vyer från Paris visas också, liksom skildringar från Edelfelts resor i södra Frankrike, Italien och Spanien. Mer hemvana landskap målade han i Borgå, i sin villa i Haiko och i Helsingfors. Med på utställningen finns många älskade verk som anses vara finska nationalskatter, som Lekande pojkar på stranden (1884), I Luxembourgträdgården i Paris (1887), Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka (1887) och Ett barns likfärd (1879).

På utställningen ses också flera verk som inte visats förr i Finland. Utöver de verk som ingår i Finlands Nationalgalleris samlingar har verk lånats ur offentliga och privata samlingar i Finland och utomlands.

Kuratorer för utställningen är Ateneums amanuenser Anne-Maria Pennonen och Hanne Selkokari.

Utställningen i Paris 2022 var Edelfelts första separatutställning i staden

Det har gjorts mycket forskning om Edelfelt, vilket också illustrerar hans centrala ställning i den finska konstens historia. Före Ateneum har konstnärens exportutställning visats på Petit Palais i Paris och på Göteborgs konstmuseum. I Paris överträffade utställningen förväntningarna i fråga om antalet besökare, och den sågs av nästan 140 000 personer.

De utomordentligt framgångsrika exportutställningarna har också gett upphov till ny forskning och kunskap om Edelfelts liv och konst. Utställningen och den katalog som i samband med den publiceras på finska och engelska erbjuder helt nya perspektiv på konstnärens liv. En katalog på svenska som producerades för utställningen på Göteborgs konstmuseum finns också tillgänglig.

Gå till utställningens sida


Du kan köpa en förhandsbiljett till Ateneum genom Lippu.fi

Om du vill vara säker på att komma in på museet vid den tidpunkt du vill rekommenderar vi att du köper din biljett på förhand. Biljetter säljs också vid dörren. Förhandsbiljetterna kommer till salu den 14:e mars. Till priset på biljetten tillkommer Lippu.fi:s service- och beställningsavgift. Läs mera om förhandsbiljetterna

Boka plats på en introduktion till utställningen – t.ex. för en grupp kompisar

På introduktionen till utställningen presenterar en guide Edelfelts konst med hjälp av ett rikligt bildmaterial. För att undvika trängsel arrangeras tyvärr inga guidningar i Edelfelt-utställningens salar. Läs mera om utställningsintroduktionen för grupper

Ateneum Tema: Albert Edelfelt-föreläsningar

En serie på fyra föreläsningar av olika sakkunniga erbjuder nya synvinklar på Albert Edelfelt och hans konst. Läs mera i evenemangskalendern