Magnus Enckell

Målaren Magnus Enckell (1870–1925) är framför allt känd som representant för den finländska symbolismen. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet.

  • 23.10.2020–14.2.2021
Våning 3
Biljetter: med museibiljetten
Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

radikal förnyare

Magnus Enckell hör till Finlands guldålderns centrala konstnärer omkring sekelskiftet 1900, men hans produktion är ändå endast delvis känd. Ateneums utställning granskar Enckell ur flera synvinklar och presenterar hela hans produktion från fem decennier.

Utställningen och den bok som publiceras i samband därmed belyser konstnärens många olika sidor. Enckell var dels en radikal förnyare av konsten, men dels vilade han också på bildningens traditioner. Han var en drömmare, men också en internationell världsman, utställningskommissarie, ordförande för Konstnärsgillet i Finland samt målare av monumentalkonst. Såväl musik, teater som litteratur var viktiga för denne mångsidigt bildade konstnär.

På utställningen visas många tidigare okända verk, Enckells omfattande tecknade produktion, skissböcker samt fotografier från hans eget arkiv. På utställningen får vi se Enckells produktion allt ifrån tidiga verk från hans studietid på ritskolan ända fram till 1920-talets mytologiska motiv.

Utställningens kuratorer är Konstmuseet Ateneums museichef Marja Sakari, chefen för samlingsförvaltningen vid Finlands Nationalgalleri Riitta Ojanperä och Ateneums intendent Anna-Maria von Bonsdorff.

Videor

Klicka på ikonen uppe till höger på videon nedan så får du fram alla videor.  

Guidningar och utställningsintron

Guidning för din grupp

Utställningsintro: Magnus Enckell

Magnus Enckell: Gossar på stranden (1910).

På de utställningsintron sitter ni bekvämt i den rofyllda Ateneumsalen och lyssnar på guidens föreläsning om utställningens innehåll och bakgrund. Bildspel ingår i föreläsningen. Efter föreläsningen kan ni bekanta er med utställningen på egen hand.

Språk: finska, svenska, engelska, ryska, franska och italienska
Pris: 75 € + inträdesbiljetter
Gruppstorlek: Högst 18 personer
Längd: 30–40 min

Guidad rundtur: Magnus Enckell

Magnus Enckells konstverk: själportätt

Målaren Magnus Enckell är främst känd som representant för den finska symbolismen. Utställningen ger för första gången en täckande överblick över konstnärens produktion och för också fram Enckells betydelse som nationell och internationell trendskapare på konstens arena.

Språk: finska, svenska, engelska, ryska, franska och tyska
Pris: 95 € + inträdesbiljetter
Gruppstorlek: Högst 10 personer
Längd: 1 h

Guidad rundtur: Människobilder – utställningen ur en queer-synvinkel

Magnus Enckell: Uppvaknandet, 1894. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis

Under den guidade turen funderar vi tillsammans på identitet, könens och sexualitetens mångfald samt hur de framställs i utställningen som ger en täckande överblick över Magnus Enckells produktion. Välkommen på de förstulna blickarnas guidning!

Språk: finska och engelska
Pris: 95 € + inträdesbiljetter
Gruppstorlek: Högst 10 personer
Längd: 1 h

Evenemang

Samtliga evenemang finns på evenemangskalendern

Galleri