Fokus-salen: Modern identitet

  • 28.1.–12.4.2020
Biljetter: med museibiljetten
Birger Carlstedt: Kukkaismyyjä, 1942, yksityiskohta.
Birger Carlstedt: Kukkaismyyjä, 1942, yksityiskohta. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen.

Miniutställningen Modern identitet presenterar verk som förvärvats till Ateneums samlingar åren 2016–2019. Utställningen omfattar verk av 17 konstnärer från åren 1908–1966. Bland konstnärerna kan nämnas Birger Carlstedt, Ragni Cawén, Eva Cederström, Magnus Enckell, Gunvor Grönvik, Ole Kandelin, Elga Sesemann och Hugo Simberg.

PLATS: ANDRA VÅNINGEN, FOKUS-SALEN

I Fokus-salen ger vi förtätade introduktioner av konstnärer och teman från Ateneums samlingar.

Gemensamt för utställningens konstverk är att de företräder ett för 1900-talet typiskt drag, sökandet efter ett jag, en modern identitet, som syftar på ett svävande mellan det gamla som känns tryggt, och det nya som innebär osäkerhet. Sociolog Zygmunt Bauman (1925–2017) dryftade jagets förändringar genom att tala om den stela och den smidiga moderna människan.

Den ”stela” moderna, alltså industrialismens människa, kunde reglera sina känslor och sitt ego i relativt förutsägbara förhållanden. Den ”smidiga” moderna syftar å sin sida på en tid då det individuella blir flexibelt och präglas av osäkerhet. Det här inträffade egentligen först i slutet av 1900-talet, men den snabba urbaniseringen och krigen ledde till att många konstnärer redan tidigare kände att de stod inför frågor som satte människans identitet i gungning. Sådant grubblade man över både i porträtt och med hjälp av landskap.

Konstmuseet Ateneums samlingar utökas varje år endera genom museets egna inköp eller genom donationer. Intresset för att söka verk som kompletterar samlingen som helhet och som stärker samlingarna under en viss epok bestämmer vilka inköp museet gör. Avsikten är att också föra in nya aspekter på den bild vi har av redan kända konstnärers produktion.

Under de senaste åren har förvärven bland annat fokuserat på att öka antalet verk av kvinnliga konstnärer och att köpa verk som beskriver det urbana livet i Finland. Inköp görs också med tanke på kommande specialutställningar.