Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen

Repin – rundtur för familjer

Repin-utställningen har något att erbjuda alla åldrar, barn såsom vuxna. Vi har sammanställt tips och idéer till er som vill uppleva konsten med familjen. Förbered dig på att upptäcka nya saker när du som vuxen bekantar dig med verken tillsammans med ett barn. Hitta era favoriter, diskutera och förundra er över verken tillsammans!

Ilja Repin var en rysk konstnär som levde för cirka 100 år sedan. Han är känd för sina porträtt av kejsare och berömda konstnärer samt för stora målningar som föreställer större folksamlingar, men även som skildrare av hur de fattigas liv såg ut i verkligheten. Vilka iakttagelser, tankar och känslor väcker verken hos er?

Sal 3.1 Studier och tiden i Paris

På bilden finns elva män som ser trötta ut. De drar en båt efter sig, en pråm som transporterar varor på en stor flod. Pråmen har drivit nedåt med strömmen, men den måste dras motströms. Bilden beskriver en förgången tid då båtarna inte ännu var försedda med motor. Tänk er människor som drar ett stort fartyg – vilket tungt arbete!

Gör tillsammans:

Se noga på personerna på bilden och deras minspel. Välj en av dem. Vad avslöjar hans min och ställning? Vad månntro han tänker på?

Ilja Repin: Sadko i havskungens rike (1876)

Sal 3.1 Studier och tiden i Paris

För målningen Pråmdragare vid Volga fick Repin en penningpremie som möjliggjorde en resa utomlands. Han reste alltså till Frankrike, Paris. I Paris blev också Sadko färdig, vars motiv är lånat från en rysk saga. Sadko var en äventyrslysten handelsman som besökte havets konung i ett undervattensrike. Han spelade kantele så bra att kungen inte ville släppa iväg honom. Enligt sägnen erbjöd kungen honom också en hustru, som Sadko står i beråd att välja.

Gör tillsammans:

Se noga på målningen. Hur ser man att det är en undervattensbild? Finns det något sagoaktigt i bilden, vad? Vad tror ni, vem väljer Sadko? Vad får er att tro det?  Vad tycker ni, kan man välja en man eller hustru?

Fantisera tillsammans: Målningens berättelse

Den första inleder berättelsen med de kända orden : Det var en gång … Efter ett par meningar fortsätter följande person. Till hurdana äventyr leder ni undervattensfolket?

teoskuva: Ilja Repin Säveltäjä Modest Musorgskin muotokuva (1881)

Sal 3.4 Konstnärsporträtt

Repin var intresserad av människor, och kan ni tänka er, han gjorde över 2000 porträtt! Flera av dem föreställer hans vänner, konstnärer, författare, musiker och skådespelare.

Här ser ni porträtt av en känd kompositör och en pianist. Repin målade ofta sin modell utan detaljer eller föremål i bakgrunden som kunde ha berättat något om modellen. Han koncentrerade sig istället på modellens ansikte, på blicken och ställningen, och ofta ger de också en stark känsla av modellens karaktär.

Gör tillsammans: Talande huvud

Välj ett intressant porträtt. Vad tänker och känner personen? Berätta högt för varandra vad personen på porträttet kan fundera på.

Ilja Repin: Yrhätta (Porträtt av konstnärens dotter Vera Repina) (1884). Tretiakovgalleriet. © Tretiakovgalleriet, Moskva

Sal 3.6. Familjen

En del av utställningens porträtt föreställer Repins egen familj. Här är Vera Repina, konstnärens dotter. Verkets titel låter oss förstå att Vera var ett livligt barn. Hon orkade säkert inte sitta långa stunder per gång som modell för sin far. Det var ju en vacker sommardag, och säkert fanns det mycket roligt barnen kunde göra. Målningen är ljus och luftig. Hur ser Vera ut?

Fantisera tillsammans:

Yrhätta kan vara ett roligt smeknamn. Brukar ni använda olika smeknamn på varandra? Försök hitta på smeknamn på varandra som på bästa sätt uttrycker personens karaktärsdrag eller favoritsysslor. Avsikten med smeknamn är att glädja och medföra gott humör. 

Sal 3.9. Den brokiga ryskheten

Får man skratta i ett museum? Visst får man! I många av Repins målningar finns det mycket människor, och de har alla sina egna miner och gester. På den här målningen ser det ut som om alla hade omåttligt roligt. Repin har målat den utgående från delvis verkliga händelser. Det här inträffade långt tidigare i historien under rysk-turkiska kriget 1671–1681.

Männen på bilden är kosacker som svarar på ett brev av den turkiske sultanen där de uppmanas att vara sultanen trogna. Det ser ut som om kosackerna var av annan åsikt. De vill vara fria.

Gör tillsammans:

Bilden är en verklig skrattfest, där finns många olika slags skratt. Vilka olika skratt hittar du på bilden?

  • Gapskratt?
  • Fnitter?
  • Hånskratt?
  • Tjutande skratt?
  • Ett stilla flin?
  • Kiknande, hysteriskt skratt som inte vill ta slut, ögonen tåras och man får ont i magen?
  • Flera skratt?