Ateneum 6.12.2017. Bild: Finlands Nationalgalleri / Johanna Eiramo
Ateneum 6.12.2017. Bild: Finlands Nationalgalleri / Johanna Eiramo

Ledstångsrenovering inleds 7.10.2019

Vi förbättrar säkerheten i Ateneums huvudtrappa. På båda sidor av huvudtrappan och på en del av sidotrappan byggs ledstänger cirka 90 cm från väggen för att erbjuda en friare passage än de väggfasta ledstängerna erbjuder. De nya ledstängerna ska göra det lättare att röra sig i trappan.

Ledstängerna görs i massiv mässing. Planeringen är ett samarbetsprojekt mellan Finlands Nationalgalleri, Senatfastigheter, Museiverket och Helsingfors stads byggnadstillsyn. Arbetet med de nya ledstängerna beräknas pågå i fem veckor. Hissar och trappor kan användas normalt under tiden. Vi beklagar de olägenheter oljud och lukt tidvis kan medföra.

Bild: Finlands Nationalgalleri / Johanna Eiramo