Ateneumin julkisivu 5.5.2023, yksityiskohta Kuva | Photo: Kansallisgalleria | Finnish National Gallery / Aleks Talve

Färg & ljus – arvet efter impressionismen

Lärarnas introduktionsmaterial till utställningen.

Välkomna till utställningen!

Vi önskar er välkomna att upptäcka teman, konstnärer och verk på utställningen Färg & ljus – arvet efter impressionismen. Utställningen belyser det impressionistiska uttryckets och färgmåleriets uppkomst och utveckling, samt vilket inflytande det hade ur utländska och inhemska konstnärers perspektiv. Impressionisterna och neoimpressionisterna utforskade och iakttog färger, kontrasten mellan ljus och skugga, och sökte nya sätt att återge den omgivande världen bland annat genom friluftsmåleri.

Genom detta material granskar vi Konstmuseet Ateneums utställning via olika teman. Du som arbetar med att fostra eller undervisa barn och ungdomar kan anpassa materialet enligt elevernas ålder. Här finns också små övningar att fundera på tillsammans, tips för att granska konst, samt två olika uppgifter som kan göras före eller efter ett museibesök.

Museets regler och rekommendationer

Om du är lärare kan du själv handleda din grupp i utställningen Färg & ljus, men någon regelrätt guidad rundvandring får ni inte göra. Var beredd på att ni inte kan stå längre stunder framför ett visst verk. Man kan inte boka guidade rundturer i salarna för utställningen Färg & ljus, men grupper från årskurserna 7–9 och andra stadiet kan delta i intro-guidningar i Ateneumsalen till nedsatt pris. Du kan boka ett intro för din grupp. Boka intro

Tips och länkar samt en video som ni kan se på före ert museibesök.

PDF material

Här kan du ladda ner materialet i form av en pdf.

Sal 3.1

Alfred William Finch: Amberley ådal (Arunan), 1911. Foto: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis

Bekanta dig med verket här

Impressionismen kan sägas ha börjat på 1870-talet. Förändringar i den franska konstutbildningen, vetenskapliga framsteg och forskning kring färguppfattning bidrog till impressionismens uppkomst. Konstnärerna blev intresserade av att återge miljön på ett nytt sätt. Man ville betona en omedelbar relation till naturen och vad som skedde där. Konstnärerna började arbeta utomhus, vilket underlättades av att nya typer av färgtuber och målningsutrustning lanserades. Landskap blev ett populärt motiv för både konstnärer och konstsamlare under 1800-talet.

Neoimpressionismen inleddes däremot i mitten av 1880-talet då konstnärerna utvecklade färgteorier och skapade verk omsorgsfullt baserat på teorierna. Neoimpressionisterna övergav friluftsmåleriet: den systematiska och ofta långsamma arbetsprocessen flyttade tillbaka in i konstnärernas ateljéer.

Ett hurdant landskap skulle vara intressant att återge? Har ni gjort konst utomhus? Vilket slags konst kunde man göra ute?

Salarna 3.2 och 3.3. Trädgård

Pekka Halonen: Från trädgården (1913), Foto: Finlands Nationalgalleri / Kirsi Hakola

<strong>Bekanta dig med verken här</strong>

I verk med utomhusmotiv betonas konstnärernas strävan att återge den känsla eller förnimmelse naturen framkallar. Från 1870-talet framåt blev målningarnas färgskala ljusare och klarare. I trädgårdsmotiv och naturstudier kunde konstnärerna utforska hur miljön påverkades av olika årstider och tider på dygnet.

För Pekka Halonen inspirerade hemmets omgivning och dess trädgård i konstnärskolonin vid Tusby träsk till många målningar: han förevigade detaljer i naturen på duken under alla årstider. Halonen hade gått i lära hos den franske konstnären Paul Gauguin och följde aktivt med nya strömningar inom konsten. För Halonen började förnyelsen av konsten med ett överflöd av färg och penslar. Färgmåleriets mångsidighet kan också ses i hans vintermotiv. Vinterljuset skapar starka konstraster på snöns yta.

Pekka Halonen: Tomater, (1913). Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen
Wilho Sjöström: Sommarafton (1912), Finlands Nationalgalleri / Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Vilka bildvinklar har konstnärerna använt för olika landskap och vyer? Hur förändras vyn i naturen om man tittar från marknivå eller ovanifrån? Finns det sådant du känner igen i konstverken i salarna med trädgårdstema.

Sal 3.4 Vinter

Claude Monet: Isflak på Seine (1880), Musée d´Orsay, Paris. Foto: Musée d´Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Sylvie Chan-Liat

<strong>Bekanta dig med verket här</strong>

Impressionismen födde nya synvinklar och kompositioner som på sin tid var modiga och experimentella. I verket Isflak på Seine har Monet placerat horisontlinjen nästan mitt i bilden vilket gör att bildens övre och nedre del speglar varandra. Delarna bildar en förenklad spegeleffekt. Trots att verket ger ett lugnt helhetsintryck finns där flera kontrastpar såsom blått-orange och violett-gult.

Vilka vinterrelaterade detaljer kan ni hitta i salens konstverk? Vilka färger har använts på snöiga och isiga ytor?

Salarna 3.6 ja 3.8 På landet

Auguste Renoir: Stig genom högt gräs, (ca. 1875). Musée d’Orsay.

<strong>Bekanta dig med verken här</strong>

Ellen Thesleff målade flera verk i Italien. Hennes verk gjorda enligt den nya stilen glöder av färg och får karaktär av konstnärens djärva penseldrag och komposition. På sin tid väckte Thesleffs verk mycket debatt och kritik.

Också Tyko Sallinens Tvätterskor väckte uppståndelse när den gjordes. Konstnärens sätt att avbilda människor uppfattades som grovt. Verket är målat på en grund som lyser igenom och gör färgerna starka och klara. Personen till vänster i målningen är konstnärens hustru Helmi.

Ellen Thesleffin maalaus Toscanalainen maisema, teoksessa sinisen ja violetin sävyjä.
Ellen Thesleff: Landskap från Toscana (1908). Foto: Finland Nationalgalleri / Hannu Aaltonen
Tyko Sallinen: Pyykkärit, 1911. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Hoving. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen
Tyko Sallinen: Byktvätterskor, 1911. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Hoving. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Hur skulle det kännas, lukta eller låta i de olika landsbygdslandskapen? Hur varmt eller kallt tror ni att det är där målningarna är gjorda?

Sal 3.9: Hav

Pointillismia edustava teos, jossa etualalla puu, sen taustalla merimaisema ja taimmaisena vuoria. Vedessä purjevene.
Paul Signac: Antibes. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

<strong>Bekanta dig med verken här</strong>

Vitalism, friluftsliv och sunda levnadsvanor intresserade konstnärerna omkring sekelskiftet 1900. Vitalismen kan ses som en motreaktion mot urbanisering och industrialism och de hårdare värden de medförde. Enligt vitalismens läror uppmuntrades människorna till att vistas i naturen, att solbada och vara nakna. En direkt relation till naturen ansågs också främja kreativiteten.

Hogland blev ett centrum för färgmåleriet för bland andra Magnus Enckell och Verner Thomé. På Hogland fanns i slutet av 1800-talet goda förutsättningar för turism och avkoppling vid havet. Att återge barn och ungdomar blev också centralt i den vitalistiska konsten. Strandscenerna utstrålar sol, värme, ljus, färg, rörelse, och en känsla av stillhet. 

I verk målade med små punkter samspelar färgerna med varandra och skapar nya nyanser. Vissa neoimpressionister följde även principen om optisk blandning i punktmåleriet där till exempel det som uppfattas som grönt består av tätt intill varandra målade gula och blå prickar. Teorierna byggde på iakttagelsen att vitt ljus bryts i ned i olika färger: ett prisma separerar solens vita ljus till ett spektrum, en regnbåge av färger.

Verner Thomé: Bathing Boys, 1910. Finnish National Gallery / Ateneum Art Museum, coll. Hoving. Photo: Finnish National Gallery / Hannu Aaltonen
Verner Thomé: Kylpeviä poikia, 1910. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Hoving. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Vilken typ av miljö är avkopplande? Hur känns det i kroppen när du är avslappnad och lugn?

Sal 3.12: Stadsliv

Magnus Enckell: Seinen rantaa (1912). Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen

<strong>Bekanta dig med verket här</strong>

I utställningen får vi se tidiga impressionistiska arbeten sida vid sida med lite senare målade neoimpressionistiska verk. Någon tydlig gräns mellan stilarna kan man inte ens alltid dra, eftersom flera nya uttryckssätt också löpte parallellt. Omkring år 1910 skedde en stor förändring inom målarkonsten i Finland. Magnus Enckells verk representerar epokens tidsenliga färgmättade måleri.

Motiven fanns i städernas förtätade atmosfär, i den nya urbana livsstilen. Man började för första gången se städer och stadsmiljöer i ett positivt ljus.  Denna färgmättade, intensivt uttrycksfulla konst lade också grunden till de strömningar som följde på impressionismen under 1900-talet: expressionismen, kubismen och futurismen.

På vilket sätt skiljer sig staden från landsbygden och dess natur? Om du skulle måla eller teckna en stadsvy, vad skulle du då avbilda?

Skolornas eget galleri

På Nationalgalleriets webbsidor hittar du Skolornas eget galleri.  I galleriet visas konstverk från museets samlingar som kan ses på utställningen. I samband med dessa verk finns texter som tar upp olika frågor och teman.

Mitt eget galleri

Uppgift att göra i skolan

Målnings- eller teckningsuppgift

Färggrannt porträtt

Målnings- eller teckningsuppgift

Vem skulle du avbilda i ett porträtt: skulle du göra ett självporträtt eller ett porträtt av någon annan? Gör ett porträtt med hjälp av grundfärger och mellanliggande färger och genom att göra färgblandningar. Du kan också göra ett självporträtt med olika nyanser av samma färg eller ett vänporträtt med kontrastfärger av personer eller djur som är viktiga för dig.

Material: Färgpennor, oljepastellkritor, olika ritstift, papper för teckning eller måleri, målartejp, vatten- eller täckfärg, penslar, vattenkärl.

Utsikt från ett fönster

Målnings-, tecknings- eller skrivuppgift

Vad kan du se från fönstret? Fundera på hurdan utsikt du gärna skulle ha när du ser ut genom ett fönster. Är utsikten en verklig plats, en fantasi, önskan eller drömbild? Gör en teckning eller målning med rubriken ”Utsikt från ett fönster”. Du kan alternativt också skriva och beskriva din utsikt. Beskriv detaljerna och stämningen.

Material: Färgpennor, oljepastellkritor, olika ritstift, papper för teckning eller måleri, målartejp, vatten- eller täckfärg, penslar, vattenkärl.