FÖRHANDSUPPGIFTER

Vad fint att ni ska komma på ett museibesök med guidad rundtur på Ateneum! Förbered er för besöket med hjälp av de här två diskussionsuppgifterna. Ni kan varierande diskutera i par, i små grupper eller hela klassen tillsammans.

Assignment 1: Förväntningar inför museiutfärden 

Har ni besökt Ateneum förr? Kanske har ni varit på något annat museum. Även om museer inte är bekanta för er sedan tidigare kanske ni ändå har olika uppfattningar om dem?

Titta tillsammans på de här bilderna och diskutera era förväntningar. Skriv också ner dem så att ni minns dem senare.

Fundera på följande saker:

Hur känns det att vara på Ateneum?

Vad kommer ni att göra där?

Kommer guidningen att vara trevlig, intressant eller nyttig, eller något annat?

Diskutera efter besöket på museet om utfärden motsvarade era förväntningar. Kom ihåg att vi gärna tar emot respons som ni kan skicka till oss på adressen ainfo@ateneum.fi. 

Uppgift 2: Diskutera konstbilderna

Ni kommer att få se en utställning som heter En tidsfråga. Det finns många verk på utställningen och tillsammans med guiden stannar ni upp vid bara några av dem. Många av verken beskriver naturen, och motiven är landskap och djur. Ett annat populärt motiv är människan. På utställningen finns porträtt, och också tavlor där motivet är människor i olika sysslor och miljöer.

Då ni ser på verken kan ni kanske upptäcka mycket som är obekant för er själva. Samtidigt kan ni fundera på vilka saker som ändå känns bekanta. Kan du kanske leva dig in i vad människorna på bilderna tänker och känner?  

Välj åtminstone ett av följande verk och diskutera det tillsammans. Titta noga på bilden och fundera på vad ni ser. Lägg verkets namn på minnet och be guiden visa er det riktiga verket då ni kommer till Ateneum. Under bildgalleriet finns det frågor som ni kan använda som stöd för diskussionen.

Ni kan se större bilder av verken på Nationalgalleriets webbplats.

Frågor som stöd för diskussionen:

Det är bra att börja med den här öppna frågan:  

Vad händer det i bilden? 

Diskussionen kan styras och fördjupas med bland annat följande frågor:  

Finns det något bekant i bilden? Eller något främmande? 

Finns det något överraskande i bilden? 

Finns det någonting i bilden som du inte förstår? 

Vad skulle du se, höra, dofta eller känna om du kunde stiga in i bildens värld? 

Vad känner du då du ser på bilden? 

Vilket slags berättelse berättar bilden? 

Hitta på ett eget namn för bilden.