Kontaktinformation

Konstmuseet Ateneum
Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors

Finlands Nationalgalleriets växel: tfn +358 (0)294 500 200 (på vardagar kl. 8–16.15)
Ateneums informationspunkt: tfn +358 (0)294 500 401, e-post: ainfo [a] ateneum.fi
Försäljning: tfn +358 (0)294 500 500 (mån–fre kl. 10–14), e-post: forsaljning [a] fng.fi.

PErSONAL

Administration

E-post: fornamn.efternamn [a] ateneum.fi

Marja Sakari, museichef
Kirsi Muurama,
 museichefens assistent

Samlingar, utställningar och evenemang

E-post: fornamn.efternamn [a] ateneum.fi

Karoliina Arola, projektkoordinator, publikarbete
Anna-Maria von Bonsdorff, intendent, utställningar (e-post: anna-maria.vonBonsdorff [a] ateneum.fi)
Sointu Fritze, intendent
Timo Huusko, intendent, samlingar
Katja Ikäläinen, utställningsproducent (e-post: katja.ikalainen [a] ateneum.fi)
Satu Itkonen, chef för publikarbete
Mari Jalkanen, producent, publikarbete
Mariia Niskavaara, projektkoordinator, publikarbete
Anja Olavinen, specialforskare, publikarbete
Erica Othman, museilektor, verkstad
Anne-Maria Pennonen, amanuens (e-post: anne-maria.pennonen [a] ateneum.fi)
Hanne Selkokari, amanuens
Anu Utriainen, specialforskare, samlingar av grafik och teckningar
Lene Wahlsten, koordinator, samlingar och publikationer

Kommunikation och marknadsföring

E-post: fornamn.efternamn [a] ateneum.fi

Johanna Eiramo, kommunikationschef
Suvi Rusanen,
marknadsföringschef
Jaana Rosenlew,
marknadsföringsplanerare
Anna Kari,
informatör
Suvi Wirman,
grafisk designer

Pressfoton: press.ateneum.fi

Obs! Bilder på verk ur Ateneums samlingar som ska användas för andra än journalistiska ändamål förmedlas av Finlands Nationalgalleris bildtjänst.

Anordnande av fotografering och filmning

Koordinering

E-post: fornamn.efternamn [a] nationalgalleriet.fi

Minna Erwe, ansvarig utställningsregistrator
Aura Kuula, utställningsregistrator
Anna Pirkkalainen, utställningsregistrator

För lån och depositioner från Finlands Nationalgalleris samlingar – Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Sinebrychoffs konstmuseum – ansvarar samlingsregistrator Kristina von Knorring. Läs mer om lån av verk.

Museiteknik

E-post: fornamn.efternamn [a] nationalgalleriet.fi

Anssi Ahlgrén, museiteknikchef (e-post: anssi.ahlgren [a] nationalgalleriet.fi)
Tarja Ervasti, teamledare
Mikko Hallikainen
,
utställningstekniker
Timo Hiltunen,
utställningstekniker
Martti Kervinen,
ansvarig utställningstekniker
Reine Lukinmaa,
av-tekniker
Mikko Martikainen
utställningstekniker
Johanna Naalisvaara,
 museitekniker, belysning
Timo Nurminen,
av-tekniker
Isa Päivinen, 
ansvarig utställningstekniker
Jürgen Sachau
,
utställningstekniker
Jyrki Vahteristo,
utställningstekniker
Mikko Viinikainen,
utställningstekniker

Kundservice

E-post: fornamn.efternamn [a] nationalgalleriet.fi

Tuula Lehtonen, ledare för kundservice
Lasse Jusula, kundtjänstansvarig

Respons

respons [a] ateneum.fi

Ateneums vänner rf

ystavat [a] ateneum.fi

Anna Laamanen, verksamhetsledare

Läs mer om Ateneums vänner

Museibutiken

Tfn +358 (0)294 500 434
museoshop [a] kansallisgalleria.fi

Gå till Museoshop-webbutiken

Forskarbibliotek

Kontakta biblioteket per e-post för att göra förfrågningar, beställa material och boka en besökstid: tutkimus [a] kansallisgalleria.fi. Det är bra att boka materiallån och mikrofilmläsare i god tid på förhand. 

Läs mer om arkivets och bibliotekets informationstjänst

Registratur

Tfn +358 (0)294 500 350
Fax +358 (0)294 500 248
kirjaamo [a] nationalgalleriet.fi

Fakturering

  • Finlands Nationalgalleris FO-nummer / VAT nummer 0800570-3
  • E-fakturaadress: 003708005703
  • Operatör: Maventa (003721291126)
  • Förmedlarkod vid utskick via banknät: DABAFIHH*

Fakturan måste innehålla referens t.ex. beställarens namn och museum eller avdelning.

Läs mer om fakturering på Finlands Nationalgalleriets sidor