Foto: Finlands Nationalgalleri / Aleks Talve

Ateneums berättelse

Ateneum är Finlands mest kända konstmuseum. Hos oss finns konst från 1700-talet fram till modern tid. Totalt har vi närmare 30 000 nationalskatter i samlingarna.

Ateneum – de gemensamma historiernas konstmuseum  

Betydande verk av Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Ellen Thesleff och andra inhemska konstnärer berättar genom de älskade konstverken den finska konstens historia och hur nationen har utvecklats.  

Av samlingarnas utländska konstnärer kan bland annat nämnas Paul Cézanne, Marc Chagall, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Vilhelm Hammershøi och Fernand Léger. Under de senaste åren har bland annat Tove Jansson, Amedeo Modigliani och Pablo Picasso varit stjärnor på våra framgångsrika, tillfälliga utställningar.  

Våra konstverk skapar gemensamma bilder av världen, såväl av den förgångna som av den framtida. Med kraft av konsten vill vi skapa nya synvinklar, insikter och empati.  

Ateneum har varit ett hem för konsten alltsedan år 1888. Många av den finska konstens storheter har studerat i byggnaden, där undervisning pågick ända fram till 1980-talet. Även i dag är Ateneum ett levande konsthus som utöver utställningarna också inbjuder till tankeväckande evenemang.  

Ateneums arkitektur

Byggnaden i nyrenässans ritad av arkitekt Theodor Höijer blev färdig 1887, och öppnades för publik den 13 oktober 1888. Skulpturdekoren på byggnadens paradsida är en bildberättelse vars bärande idé är jämlikhet och samstämmighet mellan bildkonst och konstindustri. Ett centralt tema är också att sammankoppla den finska konsten och arkitekturen med den västerländska konstens tradition. Om du klickar på frågetecknen får du mera information om detaljerna på Ateneums fasad. 

Ateneums historia

Från miljonpalats till konstens tempel

Ordet Ateneum syftar på den grekiska gudinnan Pallas Athena som var vishetens gudinna och civilisationens beskyddare. Ateneum betyder Athenas tempel eller helgedom.  

I konstmuseet Ateneum kan man få se landets äldsta och mest omfattande konstsamling. Byggnaden är i sig redan en upplevelse. Byggnaden som är ritad av arkitekt Theodor Höijer invigdes i november 1887, men grunden för Ateneums konstsamling och museiverksamhet hade lagts redan flera decennier tidigare. År 1846 bildades Finska Konstföreningen med uppgift att lägga grunden för landets konstliv – konstutbildning och utställningsverksamhet.  

Byggnadsprojektet som kallades ”miljonpalatset” väckte intresse hos de samtida, men också motstånd. Bakom planen fanns professorn i estetik Carl Gustaf Estlanders idé om ett gemensamt konstens hus där bildkonst och konstindustri skulle blomstra sida vid sida. I Ateneumbyggnaden verkade faktiskt till en början såväl Finska Konstföreningens samlingar och ritskola som Konstindustriföreningens samlingar och skola.  

Konstskolorna hörde till de modernaste i Europa: de var genast från början öppna för både manliga och kvinnliga studerande. Flera av Finlands betydande konstnärer och formgivare har studerat på Ateneum fram till 1980-talet. Från och med 1991 har Ateneum enbart fungerat som konstmuseum. Finska Konstföreningens ritskola heter i dag Konstakademin och hör till Konstuniversitetet. Konstindustrins museum heter i dag Designmuseet och högskolan heter Aalto ARTS.  

Numera är Ateneum ett internationellt känt och ansett konstmuseum vars samlingar och utställningar årligen lockar hundratusentals besökare. Ateneum hör till Finlands Nationalgalleri vars konstsamling är vår gemensamma, nationella egendom. Till Nationalgalleriet hör förutom Ateneum också Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff.  

Se på hela konstsamlingen 

Konstmuseerna Ateneums, Kiasmas och Sinebrychoffs samlingsverk är tillgängliga på Finlands Nationalgalleris webbsidor. Du kan endera söka på konstverkets titel eller årtal, på konstnärens namn eller rentav enligt motiv. Bilder på verk som saknar upphovsrätt kan laddas ned direkt från sidorna.  

Nationalgalleriets samlingssökning