Fanny Churberg, Vårlandskap, 1876
Fanny Churberg, Vårlandskap, 1876. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri

Tidiga kvinnliga konstnärer

Ämnet för forskningsprojektet är 1800-talets kvinnliga konstnärer. De länder projektet främst fokuserar på utöver Finland är Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, men utöver dessa länder inkluderas även konstnärer från de baltiska länderna samt några exempel från Storbritannien, Frankrike och Italien.

Ämnet för forskningsprojektet är 1800-talets kvinnliga konstnärer. De länder projektet främst fokuserar på utöver Finland är Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, men utöver dessa länder inkluderas även konstnärer från de baltiska länderna samt några exempel från Storbritannien, Frankrike och Italien.  

Vi utgår ifrån de nordiska kvinnliga konstnärernas möjligheter att på 1800-talet studera och arbeta i sitt hemland och utomlands, speciellt i Tyskland. I Tyskland var de centrala städerna Düsseldorf, Dresden, Berlin, München, Karlsruhe och Weimar.

Forskningen angriper temat ur kulturhistorisk synvinkel och granskar ämnet bland annat utgående från resor, nätverk och rörelser mellan centrum och periferi inom konstens, kulturlivets och vetenskapens olika områden.

För forskningsprojektet bildas en internationell forskningsgrupp vars mål är att kartlägga epokens konstnärer, deras verk och nätverk samt att presentera nya, mindre kända konstnärer och deras verk. Dessutom kommer vi att jämföra de kvinnliga konstnärernas utbildning och ställning i de olika länderna under den aktuella epoken med varandra.

Forskningsprojektet Tidiga kvinnliga konstnärer inleddes på Ateneum i september 2020. Forskningsprojektet leds av amanuens, FD Anne-Maria Pennonen. Målet är att arrangera en första internationell Knowledge Sharing Workshop på hösten 2021.

Läs mer på engleska

Författare:Anne-Maria Pennonen

Amanuens, FD
anne-maria.pennonen@ateneum.fi

research.fng.fi/our-experts/