Elever som deltog i Mitt Ateneum -distansguidning samlade i ett klassrum. Bild: Laura Nissinen.

Mitt Ateneum

Mitt Ateneum var Konstmuseet Ateneums utvecklingsprojekt för distansbesök för grundskoleelever i klasserna 5 och 6. Projektet som genomförde under 2021–2022 bekostade av undervisnings- och kulturministeriet. I det riksomfattande projektet erbjuds 400 skolklasser distansbesök inklusive bakgrundsmaterial. Programmet Mitt Ateneum fokuserade på interaktion och på elevernas delaktighet samt på sektorsövergripande inlärning.

Undersökning av Helsingfors universitet 

Helsingfors universitet undersöker vårt projekt i sitt forskningsprojekt MITT Ateneum – Delaktighet och sektorsövergripande inlärning, ett samarbete mellan skola och konstmuseum (2021–2024). Forskningsgruppen står i kontakt med en del av lärarna.  

Instruktioner för läraren 

Lektionsprogram för Mitt Ateneum  

 1. Förberedelserna görs självständigt i klassen  
 2. Första träffen görs tillsammans med Ateneums guide  
 3. Teckningsutmaningen görs självständigt i skolan  
 4. Andra träffen görs tillsammans med Ateneums guide  
 5. Momentet Vad lärde vi oss? görs självständigt i skolan.  

Förberedelse, lektionsprogram 

Längd: 45 min   

 • I förberedelserna ingår att titta på en video, bekanta sig med guiden och göra superkraftsutmaningen. Allt material finns på uppgiftssidan på webben. 
 • Klassen förbereder sig självständigt före den första träffen med guiden.   
 • Förbered ett A4-ark per elev samt pennor (t.ex. tuschpennor, blyertspennor, färgpennor eller kritor). Vidare genomför eleverna en superkraftsutmaning på sina egna enheter (en enhet: padda, dator, egna mobiler / grupp). 
 • Eleverna delas in i grupper på tre eller fyra. Inför diskussionen tittar grupperna på instruktionerna och frågorna för superkraftsutmaningen på sina egna enheter. Först diskuterar man. Sedan skriver man ner sina egna superkrafter på papperet.   
 • A4-arken med elevernas superkrafter hängs upp på klassrumsväggen så att alla ser dem. Klassen pratar ihop sig om superkrafterna och bestämmer vilken som är klassens gemensamma superkraft. 
 • Superkraften används sedan i Mitt Ateneum-programmets följande skeden. 

Träff 1, lektionsprogram  

Längd: 90 min

 • Första träffen äger rum under guidens ledning. 
 • Teams-möte, inbjudan till mötet skickas ut i samband med bokningen.   
 • Eleverna utför gruppuppgiften på sina egna enheter (en enhet / grupp, antingen padda eller laptop).  
 • Eleverna behöver 6B-blyertspennor (skickas i förväg till klassen) och A3-ark att rita på. Man kan också använda penna och papper när man studerar konstverket. Ta fram papper och pennor i förväg.  
 • Innan träffen kan läraren påminna eleverna om följande saker: 

Man kan använda sig av superkrafterna för att titta på konst och uppleva konst!    

Till nästa gång kan du fundera över hur just du kan använda din superkraft för att titta på konst. Ger din superkraft dig förmågan att stanna upp och observera, livfullt diskutera med skulpturens ande eller skärpt hörsel så att du hör hur det låter i landskapsbilden?   

Lektionens gång:  

 • Först diskuterar och tittar eleverna på konstverken tillsammans med guiden.    
 • Konststigen, tre eller fyra elever i grupp, läraren kan bilda grupper i förväg.   
 • Konststigen utförs på elevernas egna enheter, en enhet / grupp. Eleverna samlar ihop bokstäver på Konststigens hållplatser.   
 • Uppvärmningsövningar för teckningsuppgiften under ledning av guiden. 6B-blyertspennorna finns i det materialpaket som skickas till klassen i förväg. Läraren kan om hen vill visa elevernas teckningar på en annan enhet i klassrummet, t.ex. en padda.  Då kan läraren ansluta till Teams-mötet från den nya enheten genom att använda samma länk som redan har godkänts. Observera att ljudet ska vara avstängt på alla enheter utom en, så att det inte blir rundgång.     
 • Guiden berättar sedan vad man kommer att göra i nästa moment av Mitt Ateneum-programmet.   
 • Feedback genom interaktion   

Tips om datatekniken 

Kontrollera i god tid före workshopen att länken till Teams-mötet fungerar. Man kan också ansluta till mötet via webbläsare. Kameran och mikrofonen ansluts separat via Teams-plattformen. Kontrollera att hela gruppen kan se bilden och att ljudet hörs via högtalarna. Det är fint om man kan ställa in bilden så att gruppen kan se guiden och att guiden kan se deltagarna. För att alla ska höra så bra som möjligt får läraren i praktiken se till att deltagarna i gruppen inte pratar samtidigt utan ger dem ordet i tur och ordning och emellanåt upprepar frågor och kommentarer närmare mikrofonen. Ljudet fungerar bäst om klassen har tillgång till en mötesmikrofon. 

Teams-tips
Ljudproblem i Teams

Teckningsutmaning, lektionsprogram 

Längd: 90 min  

 • Den här uppgiften görs tillsammans i klassen.   
 • Först studerar man olika konstverk. Det är bra om läraren visar verken på filmduk så att eleverna får se dem i förstoring.   
 • För teckningen använder man 6B-blyertspennor och ark från blocket som Ateneum har skickat.  Samt klassens färgpennor. Det är bra att fästa arken med målartejp på underlag av t.ex. kartong eller plexiglas, så att man kan teckna utomhus.  
 • Sedan går man ut för att teckna. Instruktionerna för teckningsutmaningen finns på uppgiftssidan på Mitt Ateneum.  
 • Teckningarna sätts upp på väggen i klassrummet så att alla kan se dem. Det här är början till klassens gemensamma teckningssamling.  

Webbkonstverk: Min Plats

 • Av Mitt Ateneum-teckningarna gör vi ett landsomfattande samlingsverk för Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiös (Stiftelsen konstcentret för barn och unga, endast på finska och engelska) webbplats: https://www.artcentre.fi/arkisto/
 • Varje Mitt Ateneum-klass har en möjlighet att delta med en teckning i samlingen. Teckningarna lottas ut tillsammans med klassen.

Deltagarinstruktioner för verket Min plats

 • Vi ber om tillstånd av elevernas vårdnadshavare att dela teckningarna på Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiös webbplats. Tillståndsansökan kan skrivas ut:
 • Blanketten skannas och skickas tillsammans med bildfilen till adressen: exhibition@artcentre.fi
 • Instruktion för hur bilden tas:
  • Bilden kan tas med en pad, mobil eller kamera
  • Bilden blir bäst om teckningen ligger på bordet och fotas uppifrån
  • Vänligen observera att ljuset ska vara jämnt, utan skuggor
  • Avgränsa bilden så att man inte ser någon bakgrund, men behandla inte bilden på annat sätt.
 • Bilden skickas tillsammans med tillståndsblanketten som jpg-fil till adressen: exhibition@artcentre.fi

Träff 2, lektionsprogram 

Längd: 45 min   

 • Andra träffen äger rum under guidens ledning. 
 • Teams-möte, inbjudan till mötet skickas ut i samband med bokningen. 
 • Genomgång tillsammans med guiden. Teckningarna har satts upp på väggen i klassrummet inför genomgången.  
 • Läraren kan om hen vill visa elevernas teckningssamling på en annan enhet i klassrummet, t.ex. en padda. Då kan läraren ansluta till Teams-mötet från den nya enheten genom att använda samma länk som redan har godkänts. Observera att ljudet ska vara avstängt på alla enheter utom en, så att det inte blir rundgång.     
 • På andra träffen utforskas konstverket utifrån VTS-metoden. 
 • Mer information om bl.a. det pedagogiska verktyget Visual Thinking Strategies (VTS) finns i EKO-handboken
 • Tillsammans med klassen kan du pröva VTS-metoden för att utforska konstverken i Nationalgalleriets många olika samlingar på www.kansallisgalleria.fi    

Tips om datatekniken 

Kontrollera i god tid före workshopen att länken till Teams-mötet fungerar. Man kan också ansluta till mötet via webbläsare. Kameran och mikrofonen ansluts separat via Teams-plattformen. Kontrollera att hela gruppen kan se bilden och att ljudet hörs via högtalarna. Det är fint om man kan ställa in bilden så att gruppen kan se guiden och att guiden kan se deltagarna. För att alla ska höra så bra som möjligt får läraren i praktiken se till att deltagarna i gruppen inte pratar samtidigt utan ger dem ordet i tur och ordning och emellanåt upprepar frågor och kommentarer närmare mikrofonen. Ljudet fungerar bäst om klassen har tillgång till en mötesmikrofon. 

Teams-tips
Ljudproblem i Teams

Vad lärde vi oss?- lektionsprogram 

Längd: 20 min  

Eleverna kan göra frågesporten för sig eller i grupp på egna enheter. Eleverna och läraren kan svara på en kort feedback-enkät som avslutning på Mitt Ateneum-programmet.  

Mitt Ateneum – respons från läraren

Responsen används i Helsingfors universitets forskningsprojekt: MITT Ateneum – Delaktighet och sektorsövergripande inlärning, ett samarbete mellan skolan och konstmuseet.
Syftet med projektet är skapa förutsättningar för varje elev att ta del av konsten och genom konsten och att med konsten som medel lära sig att bygga upp läroämnesöverskridande inlärningshelheter. Hur väl har vi enligt din uppfattning lyckats uppfylla dessa syften? Beskriv dina iakttagelser ur din egen och elevernas synvinkel och motivera din uppfattning.

Uppgiftssidan 

De uppgifter som anges i lektionsplanen för Mitt Ateneum har samlats på en sida. 

Nu börjar vi! 

Mitt Ateneum-handbok

Handbok i deltagande distansundervisning
för museer och andra kulturinstitutioner.

upplevelser av mitt ateneum programmet

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.
Eleverna och läraren från Skatuddens finska lågstadieskola berättar av sina upplevelser i programmet.