A II 968:16 AT 1896 taiteilija: Simberg, Hugo vesiväri ja guassi paperille, liimattu etsauspaperille pääluokka: maalaus teosnimi: Kuoleman puutarha Valokuvanro 26135 03.1992 valokuvaaja: Könönen, Jouko Digikuvanro X0566201 skannaus 2003-07-15 skannaaja: Nasretdin, Ainur Photoshop 6.0.1

”Gothic Modern”

Forsknings- och utställningsprojektet ”Gothic Modern: from Northern Renaissance to Dark, Emotive, Uncanny Modern Art” (arbetsnamn) undersöker 1800- och 1900-talets moderna konst som tog intryck från den europeiska medeltidens och nordiska renässansens konst.

Detta internationella projekt inleddes 2018. Nästa steg blir att planera seminarier och konferenser som ska hållas på Ateneum. Som Ateneums samarbetspartner verkar gästande kuratorn, professor Juliet Simpson.

Läs mera om forskningsprojektet på engelska

Författare:Anna-Maria von Bonsdorff

Intendent, FD
anna-maria.vonbonsdorff@ateneum.fi

research.fng.fi/our-experts/