Gothic Modern

Utställningen Gothic Modern presenterar modern konst från 1800- och 1900-talen som tagit intryck från medeltidens europeiska konst och från nordisk renässanskonst. Till den mångsidiga utställningens teman hör död och ritualer, men också sexualitet och upplysning.

  • 4.10.2024–26.1.2025
Edvard Munch: Vid dödsbädden (1896). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Sihtola. Foto: Finlands Nationalgalleri / Aleks Talve.

Nytolkning av den moderna konstens historia

Ett långvarigt forskningsprojekt har för första gången undersökt hur moderna konstnärer blev intresserade av medeltida konst. Utställningen gör en nytolkning av den moderna konstens historia. Bland konstnärerna kan nämnas Arnold Böcklin, Lucas Cranach d.ä., Akseli Gallen-Kallela, Theodor Kittelsen, Käthe Kollwitz, Edvard Munch, Hugo Simberg, Helene Schjerfbeck och Marianne Stokes. Förutom målningar och grafik visas också föremål, skulpturer och möbler.

I denna internationella utställning är våra samarbetspartner Nasjonalmuseet i Oslo och Albertina Museum i Wien, där utställningen visas efter Ateneum. Utställningens kuratorer är Ateneums intendent Anna-Maria von Bonsdorff (museets chef från 1.1.2024), Nasjonalmuseets Vibeke Waallann Hansen och chefen för Alte Nationalgalerien Ralph Gleis. Gästande kurator är professor Juliet Simpson (Coventry University).

Konstverk i utställningen