Kuva: Helka Miettunen

Eko – finska på Ateneum

Eko – Finska på Ateneum är ett utvecklingsprojekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet för att skapa en kulturell grund och kontinuitet. För Eko-projektets verksamhet svarar avdelningen för publikarbete på konstmuseet Ateneum. Ateneum hör till Finlands Nationalgalleri. Samarbetspartner i Eko-projektet är Helsingfors vuxenutbildningsinstitut (Helsingin aikuisopisto), Finlands museiförbund och Selkokeskus.

Konstmuseet Ateneums Eko-rundturer riktas till personer med olika bakgrund som studerar finska. Rundturerna äger rum under 2020 och 2021, och de arrangeras i samarbete med elevgrupper från Helsingfors vuxenutbildningsinstitut (Helsingin aikuisopisto).

Eko-rundturerna fokuserar på öppen diskussion vid konstverken. Konst och kultur hjälper människor att leta efter nya infallsvinklar eller till att hitta något gemensamt. Genom att diskutera tillsammans lär vi oss av varandra om kulturer, konst, historia, och om hur det är att vara människa. 

GEMENSAMT EKO

Handbok för engagerande guidningar och rundvandringar på lätt språk i museer. Eko är ett användarorienterat koncept för grupper för vilka en uppföljning med lätt språk kunde vara till hjälp. Projektets kärna ligger i att med hjälp av aktiverande samtal stärka besöksupplevelsen.

Vi pratar om konst!

Texter och uppgifter i anslutning till konstverk på Ateneum på lätt svenska.