Seminariet: The Revival of Bergson in the 21st Century

Under sin livstid var fransmannen Henri Bergson (1859–1941) en internationell filosofisk celebritet, vars tankar om minnet, tidens natur, intuitionen och den ’skapande utvecklingen’ påverkade flera riktningar inom 1900-talets filosofi. Idag är de föremål för ett nyvaknat intresse bland forskare, konstnärer, och filosofer. Seminariet diskuterar kreativa tolkningar och tillämpningar av ‘bergsonismen’ inom filosofi, biologi, konsten och samhällsdebatt, i och utanför Europa.

  • 26.11.2021 kl 09.15–18
på engelska
Ateneumsalen
Biljetter: fritt inträde

Gratis inträde

Seminariet ordnas i hybridformat med möjlighet att delta både på distans och på plats. Språket är engelska.

I samarbete med Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Bekanta dig med programmet på engelska