Ateneum Tema: Färg & ljus-föreläsningar

Välkomna att fördjupa er i temana i utställningen Färg & Ljus – arvet efter impressionismen – tillsammans med upphovspersonerna.

  • 21.10.2023 kl 13–14.15
  • 8.11.2023 kl 17–18.15
  • 22.11.2023 kl 17–18.15
Ateneumsalen
Biljetter: med museibiljetten
Paul Signac: Antibes. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen

En serie på tre föreläsningar  

Föreläsningen 21.10 hålls på engelska. Föreläsningarna 8.11 och 22.11 hålls på finska.  

Lö 21.10 kl. 13, Light and Colour: French Impressionism en plein air 

Föreläsare är Anthea Callen, professor emeritus och expert på internationell impressionism. Anthea Callen kommer att berätta hur världens mest kända konstgrupp fick sin början, och hur impressionismen som konströrelse föddes. Professor Callen är forskare med lång erfarenhet och särskilt känd som specialist på Claude Monet. Hon har också skrivit om impressionisternas målningstekniker. Föreläsningen hålls på engelska. 

Ons 8.11 kl. 17 Färgglädjens blomstring i Finlands konst  

Intendent Anna-Maria von Bonsdorff

Föreläsare är intendent, FD Anna-Maria von Bonsdorff. Vad hände med den inhemska konsten när entusiasmen för starka och klara färger spred sig i ett land där man allmänt hade föredragit jordnära färger? Utöver färgerna tog nya motiv såsom trädgårdar, parker och stadsvyer över på målarduken. Men varför tog färgkonstens fas slut 1916? I sin föreläsning fokuserar von Bonsdorff på den korta men intensiva perioden av färgmåleri i den finska konsthistorien i början av 1900-talet.  

Ons 22.11 kl. 17 Impressionismen på Ateneum 1904 

Museichef Marja Sakari. En kvinna ler mot kameran.

Föreläsare är museichef, FD Marja Sakari. Också för 119 år sedan arrangerades en utställning om impressionismen i Helsingfors. I sitt föredrag berättar Marja Sakari hurdan utställningen på Ateneum då var, hur den togs emot, och vilken betydelse den hade för konstnärerna i Finland.