Ateneum Tema: En tidsfråga-föreläsningar

Vill du fördjupa dig i utställningen En tidsfrågas teman och bakgrund tillsammans med människorna bakom utställningen? På tre föreläsningar under vårens gång berättar vi hur vi har betraktat Finlands Nationalgalleris samling ur perspektivet för dagens stora frågor. Vad berättar de verk som nu ställs ut om vårt förflutna och om detta ögonblick? Och kan man med konstens hjälp rikta blicken mot det kommande?

  • 19.4.2023 kl 18–19.30
  • 22.4.2023 kl 13–14.30
  • 26.4.2023 kl 18–19.30
på finska
Ateneumsalen
Biljetter: med museibiljetten
Grisar och skator
Wright, Ferdinand von: Grisar och skator (1875), Finlands Nationalgalleri / Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Vårens tre föreläsningar

Läs mer om varje föreläsning genom att klicka på rubriken.

Onsdag 19.4 kl. 18–19.30: Folkets bilder – hur ser finskheten ut?

På bilden är det bränning av kassava. En ung flicka tittar mot mitten av bilden.

Utställningen En tidsfråga berättar inte en enda, enhetlig berättelse, utan den erbjuder fyra olika teman att dryfta, genom vilka vi granskar konst som kommit till vid olika tider. Museichef Marja Sakari diskuterar på sin föreläsning den nya samlingsutställningens relation till vår tid och till de diskussioner som förs idag.   

Många av de mest kända verken på konstmuseet Ateneum har kopplingar till hur fosterlandsbegreppet fick spridning på 1800-talet. Under kvällens andra föreläsning belyser intendent Timo Huusko de idéer och strävanden utifrån vilka konsten har byggt en bild av finskheten. Vem har folklivsskildringen inkluderat och vem har den lämnat utanför?  

Lördag 22.4 kl. 13–14.30: Naturens tid – vad är människans roll som en del av naturen?

Grisar och skator

Kurator Mariia Niskavaara och amanuens Anne-Maria Pennonen berättar på sin föreläsning hurdana naturskildringar det finns i Finlands Nationalgalleris konstsamling, och hur samlingen beskriver vår naturrelations historia. Verken som valts ut för utställningen skildrar vad det innebär att vara en del av naturen. Föreläsningen diskuterar den förändring människan har orsakat i naturen, men också sätten genom vilka vi har knutit oss till andra djur- och växtarter. 

Onsdag 26.4 kl. 18–19.30: Det moderna livet – Hur känns den moderna tiden? Konstens makt – vem beslutar vilka bilder vi ser?

En modern porträtt av en man.

Under sin föreläsning leder specialforskare Anu Utriainen in oss på det modernas och modernismens teman. Hur har konstnärerna upplevt sin egen tid och hur syns den upplevelsen i konsten? Under föreläsningen klarnar det också varför Ateneum är Finlands största museum för modern konst. 

Som avslutning på föreläsningsserien gör amanuens Hanne Selkokari en djupdykning i vår nationella konstsamlings olika skeden. Hurdan är den grupp av konstälskare och bevarare, samlare och museichefer som under decenniernas gång har inverkat på vilka verk som köps in till samlingen? Mänskliga relationer och till och med slumpen har också spelat sin egen roll och bidragit till vad besökarna på Ateneum får se idag.