Fantastico! presenterar italiensk konst från 1920- och 1930-talet

I Konstmuseet Ateneum visas 10.5–19.8.2018 utställningen Fantastico! Italiensk konst från 1920- och 1930-talet. Utställningen berättar om strömningen kallad magisk realism som föddes i Italien under slutet av första världskriget. Betecknande för de utställda verken är en stillhet och hemlighetsfull stämning samt konflikten mellan dröm och verklighet. Det är som om framställningarna av vardagen blottade existensens osynliga sida. På utställningen presenteras mästerverk av bland annat Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Felice Casorati, Antonio Donghi och Cagnaccio di San Pietro.

Utställningens konstverk berättar om en mångfasetterad strömning

Den magiska realismens mest centrala konstnärer var Felice Casorati, Antonio Donghi, Cagnaccio di San Pietro, Gino Severini, Ubaldo Oppi, Achille Funi och Carlo Levi. De verk av Giorgio de Chirico och Carlo Carrà som ingår i utställningen beskriver den magiska realismens utgångspunkter. En mera mångfasetterad sida av strömningen kommer fram i verk av mindre kända konstnärer utanför Italien såsom Mario och Edita Broglio, Gian Emilio Malerba, Carlo Sbisà, Gregorio Sciltiani och Cesare Sofianopulo.

I utställningen visas också verk av representanter för 1920- och 1930-talets realistiska och klassicistiska modernism i Finland som ingår i Konstmuseet Ateneums samling, såsom Ragnar Ekelund, Greta Hällfors-Sipilä, Yrjö Ollila och Ilmari Vuori. En publikation som Ateneum producerat ges ut på svenska, finska och engelska i samband med utställningen.

Utställningens kuratorer är Gabriella Belli och Valerio Terraroli i samarbete med 24ORE Cultura. Verken kommer från offentliga och privata samlingar på olika håll i Italien. Innan utställningen kommer till Ateneum visas den fram till 2 april i Roveretos och Trentos museum för modern konst i Italien (Mart). Från Ateneum går utställningen vidare till Museum Folkwang i Essen i Tyskland.

”Vi vill ge en fördjupad bild av olika fenomen inom den europeiska konsten. En granskning av den italienska konsten på 1920- och 1930-talet hjälper oss att se också samtida finländsk konst med nya ögon. Intrycken rörde sig med fart över hela Europa”, berättar museichef Susanna Pettersson.

Magisk realism hade kopplingar till tidsperiodens andra konstströmningar

Den magiska realismen kan ses som ett slags fortsättning på den metafysiska konsten som föddes under ledning av Giorgio de Chirico och Carlo Carrà. Betecknande för dessa målningar var en känsla av drömlik overklighet. Å andra sidan kan strömningen betraktas som en del av den realistiska och klassicistiska modernistiska våg som mellan de båda världskrigen sköljde över både Europa och dess omvärld.

”Den realistiska och klassicistiska modernismen hade som mål att skapa konst som baserade sig på bestående och globala konstnärliga principer. Man övergick från ett uttryck där känslan var dominerande till en klarhet som betonade intellektuell kontroll. Efter första världskrigets skräckfyllda upplevelser talade man om ’en återgång till ordningen’”, berättar intendent Teijamari Jyrkkiö.

Den magiska realismen tog intryck från både den metafysiska konsten och den realistiska och klassicistiska modernismen. Det var ändå inte fråga om någon enhetlig skola eller specifik konstnärsgrupp. Strömningen bildades utgående från konstnärernas egna premisser och styrdes inte från ovan av statsmakten.