Direktiv för ett tryggt museibesök

Vi vill göra ditt museibesök så angenämt och tryggt som möjligt. Vi har dessutom utarbetat några direktiv som vi hoppas att alla våra besökare följer. Välkommen och upplev konst inom trygga ramar!

Kom till museet endast om du är frisk – konsten väntar nog

Du är välkommen till Ateneum om du känner dig frisk. Om du är sjuk ska du stanna hemma tills du mår bra igen. Ta vid behov kontakt med hälsovården.

Vi förutsätter att munskydd eller visir används

 • Vi förutsätter att besökare över 12 år använder munskydd. Separat förpackade engångsmunskydd kan köpas för 1 € när du anländer till museet.
 • Om en besökare av hälsoskäl inte kan använda ett munskydd erbjuds besökaren ett visir. Efter användning desinficeras visiret och det får vila i minst 24 timmar före nästa användning.
 • Personalen använder också munskydd eller visir.

Inträdesbiljetter

 • Tills vidare ska alla biljetter köpas på förhand via Lippu.fi. Vid ankomst till museet ska du visa upp din biljett, endera utskriven eller elektroniskt på mobiltelefonens display. På plats på Ateneum kan biljetter till utställningen inte köpas.
 • Du kan också köpa en utställningsguide på förhand via Lippu.fi. Då får du den i samband med biljettkontrollen när du anländer till Ateneum. Den rikt illustrerade guiden på 36 sidor introducerar dig till Repin-utställningen.

Service och orientering i museet

 • Jackor och väskor kan lämnas i bemannade garderoben eller i förvaringsskåpen som finns i biljetthallen och i garderoben intill toaletterna. Skåp finns av två storlekar: 24 x 65 x 50 cm och 24 x 33 x 50 cm. Skåpen är kostnadsfria.
 • Ta plats och ge andra plats. Vi håller oss också på tryggt avstånd från dig.
 • Vänligen följ museets anvisningar. Vi önskar att besökarna går genom utställningarna i den riktning som anges.
 • Vår museibutiken är öppen.

Kom ihåg att iaktta god handhygien

 • Vänligen iaktta god handhygien. Kom till museet med rena händer, och tvätta dem vid behov med desinfektionsmedel.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Rör inte vid konstföremålen.
 • Undvik att vidröra ytor.
 • Vi fäster särskild vikt också vid vår egen personals handhygien.

Rent och snyggt

Vi fäster speciell vikt vid hygien och renlighet i alla utrymmen. Alla element man ska vidröra är borttagna från utställningarna.

Evenemang, guidningar och grupper

Till vidare arrangeras inga evenemang, guidade rundturer, utställningsintron eller verkstäder. Grupper är välkomna till Ateneum när de strängaste begränsningarna har fallit bort. Om detta informeras separat senare.

Du kan beställa en distansguidning för din egen grupp. Ströplatser finns också till salu i de allmänna distansguidningarna till Repin-utställningen.

Läs mera om distansguidningarna

Ändringar är möjliga.