Elga Sesemann: Katu, 1945. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Karjalainen
Elga Sesemann: Katu, 1945. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Karjalainen

Den moderna kvinnan är Ateneums första omfattande utställning i New York

Utställningen Den moderna kvinnan producerad av Konstmuseet Ateneum kommer att visas i Scandinavia House i New York i USA 29.4–3.10.2017. Med verk ur Ateneums samlingar presenterar utställningen fyra finländska konstnärer som var verksamma under början av 1900-talet: Helene Schjerfbeck (1862–1946), Sigrid Schauman (1877–1979), Ellen Thesleff (1869–1954) och Elga Sesemann (1922–2007). Utställningen ingår i Finlands 100-årsjubileumsprogram.

Utställningen lyfter fram konstnärernas banbrytande roll i den finländska konsten omkring sekelskiftet 1900 och under seklets första decennier. I USA är temat speciellt aktuellt: presidentvalet där har aktualiserat diskussionen om kvinnans ställning och möjligheter i dag. Utställningens konstnärer var ovanligt internationella, de avvek från tidens sed och reste ensamma utan manligt sällskap. Alla fyra målade ända till livets slut.

”Utställningen tar fasta på den moderna kvinnans ställning mot bakgrunden av tidens samhälleliga, politiska och kulturella förändringar. Vi vill visa att det i Finland var möjligt för kvinnor att skapa en självständig karriär som konstnär”, berättar museichef Susanna Pettersson.

I New York går utställningen under namnet Independent Visions: Helene Schjerfbeck and her Contemporaries from the Collection of Ateneum, Finnish National Gallery. Utställningens teman granskas från två olika synvinklar: kvinnan som skapar bilder och kvinnan som bildens objekt. Bland utställningens 54 verk finns målningar och grafik från Ateneums samlingar. Utställningens kuratorer är museichef Susanna Pettersson och amanuens Anu Utriainen.

Efter New York visas exportutställningen på Millesgården i Stockholm från oktober 2017 till februari 2018. På hösten 2018 visas en betydligt större utställning med samma tema på Konstmuseet Ateneum. I Ateneums utställning ingår också andra kvinnliga konstnärer.

Utställningar producerade av Ateneum i sju länder under 2017

Under 2017 är antalet internationella exportutställningar producerade av Ateneum större än någonsin tidigare i museets historia. På Millesgården i Stockholm visas en utställning av Tove Jansson fram till den 22 januari 2017 varifrån den fortsätter till Göteborg, Köpenhamn och London.

Utställningen Japanomani i den nordiska konsten 1875–1918 som på våren 2016 visades på Ateneum var uppe på Nasjonalmuseet i Oslo och pågår nu i Statens Museum for Kunst i Köpenhamn fram till den 23 april 2017. Utställningen Alice Neel – det moderna livets målare som tog slut på Ateneum i oktober 2016 pågår på Gemeentemuseum den Haag i Nederländerna fram till den 12 februari och fortsätter därifrån till Arles i Frankrike och Hamburg i Tyskland.