Bli vår vän

Ateneums vänner är en mötesplats för konstvännerna. Kärnan i verksamheten är kärleken till Ateneum, passionen för konsten och lusten att se konst och uppleva kulturlivet tillsammans.

Som vän får du 

  • möjlighet att delta i Ateneums vänners medlemsprogram (arrangeras på finska)
  • inbjudan till vernissager på Ateneum 
  • fritt inträde till Ateneums utställningar och förmåner på Ateneums evenemang 
  • nyhetsbrevet och information om medlemsprogrammet liksom om Ateneums utställningar och evenemang (på finska)
  • rabatt i Finlands Nationalgalleris museibutiker 
  • rabatt i kaféet på Ateneum 
  • och samtidigt stöder du Ateneums verksamhet.

Förälska dig i Ateneum, bli en vän

Köp ditt medlemskap i Ateneums information.

Medlemskapet gäller alltid från köptillfället till och med slutet av mars nästa kalenderår.  Nästa års medlemsfaktura skickas automatiskt ut till medlemmarna.

Till stöd för Ateneum

Ateneums vänner är Finlands äldsta vänförening som grundades redan 1919 av bl.a. Amos Anderson, Väinö Blomstedt och Eero Järnefelt i syfte att utöka konstskatterna i Ateneums samling.  

Ett av den över hundraåriga föreningens hedersuppdrag är fortsättningsvis att donera konst till museet. Vännernas donationssamling omfattar bl.a. verk av Hugo Simberg, Helene Schjerfbeck och Sulho Sipilä. Vidare stöder föreningen Ateneum genom sina årliga bidrag och sitt arbete för vår räkning. 

Ateneums vänner erbjuder medlemmarna ett mångsidigt program fördelat över året samt inbjudningar till vernissager och unika sammankomster i trevligt sällskap med andra Vänner. Och alltid fritt inträde på Ateneum – konsten och dess Vänners hem.

Vänskap är glädje! 

Föreningens styrelse

Föreningens ordförande är Ainomaija Haarla. Andra medlemmar i styrelse är Anu Karessuo, Teemu Muurimäki, Katja Räisänen, Mirva Saukkola, Aija Staffans och Anne-Marie Suomalainen.

Kontaktuppgifter


Ateneums vänner rf,
Brunnsgatan 2,
00100 Helsingfors,
vanner@ateneum.fi

Producent Emma Valjakka, tfn 040 171 9911, e-post emma.valjakka@ateneum.fi