Utforska och upptäck på lätt svenska

Konstmuseet Ateneum har Finlands största och äldsta konstsamling.

Information om Ateneum

Ateneum är en del av Nationalgalleriet. De två andra museerna som hör till Nationalgalleriet är Kiasma och Sinebrychoffs konstmuseum.

Finska konstföreningen grundades redan år 1846. Föreningen började samla konst. Redan på 1800-talet gav konstsamlare konstverk som gåvor till Finska konstföreningen. Många konstverk har också köpts till museets samling.

Största delen av konstverken i Ateneums konstsamling är skapade av finländska konstnärer. Konstverken är redan ganska gamla, de är gjorda för 50 år eller till och med för 200 år sedan. Konstverken är målningar, teckningar och skulpturer. Konstverken bildar tillsammans Ateneums konstsamling. Ateneums konstsamling är Finlands äldsta och största. Konstsamlingen innehåller många verk som människor känner till och tycker mycket om. Sådana verk kallas för klassiker.

Ateneum 1890. Kuva: Daniel Nyblin

Ateneumbyggnaden i Helsingfors blev färdig år 1887, alltså för mer än 130 år sedan. Det var arkitekten Theodor Höijer som ritade huset. Konstskolor och museer har verkat i Ateneumbyggnaden förut.

Idag finns där Ateneums konstmuseum och Nationalgalleriets andra avdelningar, som bibliotek, arkiv, ramateljé, snickeriverkstad, fotoateljé och konserveringsverkstad. Konserveringsverkstaden är lite som ett sjukhus för konstverk. Där tar man reda på i vilket skick olika konstverk är och sköter om och reparerar dem.

Handbok Gemensamt Eko 

Genom att klicka på den här länken kan du öppna handboken för projektet Eko. Den heter Gemensamt Eko. Vi gjorde handboken på Ateneum år 2021. Boken innehåller tips och råd för hur man kan skapa lättförståelig guidning för grupper på museet.

I Eko-projektet bjöd vi in människor som har nytta av lätt språk. De fick delta i guidningar på museet. På guidningarna ville vi att alla som deltog skulle trivas på museet och prata om konst. Allas tankar om konst är värdefulla och intressanta. Handboken är inte lättläst utan är skriven på vanlig svenska. Handboken är avsedd att användas för alla som guidar grupper.

Projektet Eko räckte i två år. Museet fick pengar av Undervisnings- och kulturministeriet för att göra handboken.

Vi pratar om konst!

Texter och uppgifter i anslutning till konstverk på Ateneum på lätt svenska.

Audioguider på lätt finska

På våra sidor hittar du audioguider på lätt språk för sammanlagt 26 konstverk. De finns dock endast på finska. Varje audioguide berättar om ett konstverk i gången. Varje audioguide räcker ungefär fem minuter. Du kan titta på bilder av konstverken och lyssna till audioguiderna. Ateneum har gjort dessa audioguider tillsammans med Yles nyheter på lätt finska.

Audioguider på lätt finska