Se och pröva på lätt svenska

Aktuella utställningar 

Ateneum stänger för resten av året 2022

En renovering på Konstmuseet Ateneum börjar 28.3.2022. Renoveringen räcker hela resten av året 2022. Man kan inte besöka museet medan det renoveras. Ventilationen och många andra saker ska sättas i skick. Bland annat ska entréutrymmena i bottenvåningen förnyas. Museet öppnar igen i början av år 2023. Då får besökarna se helt nya utställningar. Olika slags service för besökarna kommer då också att vara bättre.

Kommande utställningar

Konstmuseet Ateneum har verksamhet också annanstans än i själva Ateneum-byggnaden. Många finländska och utländska museer ber att få låna konstverk till sina egna utställningar. 

Ateneum planerar och sätter också ihop hela utställningar som sedan visas på andra konstmuseer i Finland eller utomlands. 

Evenemang

Läs mera om olika evenemang på sidorna på allmänspråk