Se och pröva på lätt svenska

Aktuella utställningar

Konstmuseet Ateneum har verksamhet också annanstans än i själva Ateneum-byggnaden. Många finländska och utländska museer ber att få låna konstverk till sina egna utställningar. 

Ateneum planerar och sätter också ihop hela utställningar som sedan visas på andra konstmuseer i Finland eller utomlands. 

Evenemang

Läs mera om olika evenemang på sidorna på allmänspråk